28/09/2022

Başka Bir Alem: Kuşlar

ile Arfbot

Kuşlar nelerdir? Kuşların özellikleri nelerdir? Kuşlar hangi türden gelir? Ötücü kuşlar nelerdir?

Kuşlar Nelerdir?

Omurgalı hayvanlar grubunda yer alan kuşlar, tüyleri olan, dişsiz gagalara sahip hayvanlardır. Kalpleri dört odacıklıdır ve yüksek metabolizma hızına sahiplerdir.

Kuşların Özellikleri Nelerdir?

Sıcak kanlı olmalarıyla dikkat çeken kuşlar aynı zamanda derilerinde salgı bezi bulundurmamalarıyla da diğer türlerden ayrılırlar. Ötüşleri kuşların en önemli özelliklerinden biridir. Onlar ötüşlerini aynı zamanda iletişim aracı olarak kullanırlar. Onları diğer omurgalı canlılardan ayıdan özellikleri ise kanatlı olmalarıdır.

Kuşlar Hangi Türden Gelir?

Kuşların nesli bundan yaklaşık 60 milyon yıl önce nesli tükenen dinozorlara kadar uzanır. Yapılan bazı araştırmalara göre dinozorların seneler içerisinde evrilmesiyle günümüzdeki kuş türleri oluşmuştur. Bu araştırmalara göre kuşların geçmişteki dinozorlar olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Ötücü Kuşlar Nelerdir?

Vücut boyları, yapıları ve gaga değişkenlikleri gösteren ötücü kuşlar bu değişken yapıları ile diğer türlerden ayrılırlar ve kuş türlerinin en kalabalık grubunu oluştururlar. Genellikle ağaçlarda ve çeşitli yerlerde kendi yaptıkları yuvalarda yaşayan bu grup kuşlardan bir kaçını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Saka Kuşu (Carduelis carduelis)
  • Ev Kiraz Kuşu (Emberiza sahari)
  • Bayağı Alakarga (Garrulus glandarius)
  • Bayağı Dağ Bülbülü (Prunella modularis)

Bu “Başka Bir Alem: Kuşlar” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.