28/07/2022

Bilme eğilimi Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Bilme eğilimi nedir? Fikirlerin kaynağı nedir? Zihin ve algı nedir? Zihin algısı nedir?

Bilme Eğilimi Nedir?

Bütün insanlar bilme eğilimine sahiptir. Bilme eğilimi yalnızca bilmeyi istemeyi değil, bu istemenin istediğini elde etmesini, yani kısaca bilmeyi de içermektedir. O zaman insan doğal olarak bilebilen, bilmeyi bilen bir varlıktır. Türkçede birçok fiil kökünün sonuna eklenen -ebilmek (yapabilmek, görebilmek…) bilmenin insanın bir olanağı, aynı zamanda bir gücü olduğunu çok iyi anlatıyor. Bilmek, bilebilmeyi içerir. İçerdiği ölçüde de salt bir istek olmaktan çıkıyor, bilmeyi istemekten daha fazlası oluyor. İnsan, bilgilerini bilimsel bilgi düzeyine vardırmasını, ‘doğru bilgi’ kuramını geliştirmesini bilme eğilimine borçlu. Bilme yetisi anlamında işlerlik kazanmış bilme eğilimine akıl ya da us diyoruz.

Fikirlerin Kaynağı Nedir?

Aşırı sıcaktan bunaldığında veya ılımlı bir sıcaktan hoşlandığında, birey sonradan bu hisler hafızasına geri çağırır. Hayal gücüyle yeniden canlandırmaya çalışır. Bu noktada zihninin algıları arasında önemli bir fark vardır. Bu yetenekler duyuların algılarını taklit veya kopya edebilirler. Ancak hiçbir zaman özgün duygunun gücüne erişemezler. Muazzam bir çaba sarf ettiklerinde bile ‘öyle canlı biçimde temsil ediyorlardı ki ‘neredeyse’ onları hissettiğimizi söyleyecektik’ diyebileceğimiz son şeydir.

Zihin Ve Algı Nedir?

Zihnin tüm algılarını , güçlerinin ve canlılıklarının farklı dereceleri sayesinde ayırt edilmiş olan iki sınıfa ayırabiliriz. Daha az canlı ve kuvvetli olanları genellikle düşünceler veya fikirler olarak adlandırılırlar. Diğer türden algılar dilimizde ve diğer dillerin çoğunda bir isme ihtiyaç duyarlar. Felsefi amaçlar dışında onları genel bir terim altında toplama gereği duyulmamıştır. İzlenim terimiyle onları adlandırabiliriz. Duyduğumuz, gördüğümüz, hissettiğimiz veya istediğimiz zamanlardaki en canlı algıların tümü kastediliyor. İzlenimler, duyumlar üzerine iyice düşündüğümüzde, bilinçli olduğumuz anlardaki daha az canlı algılar olan fikirlerden ayrılırlar.

Zihin Algısı Nedir?

Zihnin diğer tüm algılarını gözden geçirmek için benzer bir ayrım gözlemleyebiliriz. Öfkeli biri, duyguyu salt düşünen birinden çok farklı bir biçimde harekete geçer. Eğer bir kişinin aşık olduğu söylenirse, o kişinin durumunu kavrayabilirsiniz. Fakat bu kavramı endişelerle karıştıramazsınız. Geçmişteki duygu ve etkilenmelerimiz üzerinde düşündüğümüzde düşüncelerimiz bir ayna gibi çalışır ve doğru olarak kopya eder. Fakat kullanılan renkler özgün algının bürünmüş olduğu renklere göre daha soluk ve sönüklerdir.

Bu “Bilme Eğilimi Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.