28/07/2022

İllüzyon Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

İllüzyon nedir? Görsel illüzyon nedir? İşitsel illüzyon nedir? Dokunsal illüzyon nedir?

İllüzyon Nedir?

Bir yanılsama, gerçekliğin yanlış bir algısıdır. Kelimenin bir başka anlamıyla, yanlış yorum ve yargılara yanılsama da denir. Uyaranları gerçeklikten yanlış yorumladığımız, yani duyuların aracılık ettiği bilgiler kullanılarak beyinde nesnel gerçeklikten farklı bir temsilin yaratıldığı psikolojik bir olgudur. İllüzyonlara herhangi bir duyu neden olabilir. Bu nedenle optik illüzyonlar, işitsel, koku alma ve dokunsal illüzyonların yanı sıra zamansal ve denge hissi ile ilgili yanılsamalar da vardır. İnsanların çoğunluğu üzerinde aynı veya çok benzer bir etki yaratmaları illüzyonların özelliğidir. Alışılmadık yanılsamalar algısının incelenmesi genellikle deneysel psikolojinin konusudur. Onlar aracılığıyla günlük algı fenomenlerini anlamaya yaklaşırız. İllüzyonlar ve halüsinasyonlar arasındaki fark, halüsinasyonların çevreden gelen uyaranlara bağlı olmamasıdır. Bireysel algılayanların algıları arasında bir bağlantı olmamasıdır. Günlük terimlerle, bir illüzyon, gerçeklikten kopuk herhangi bir düşünce anlamına gelebilir.

İllüzyonist: Göz yanılması veya el çabukluğuna dayalı numaralar yaparak izleyicileri eğlendiren sanatçı.

Görsel İllüzyon Nedir?

Görsel illüzyonlar veya optik illüzyonlar, görme ile ilgili illüzyonlardır. Ufuktaki Ay’ın, gökyüzünde, zirvedeyken olduğundan daha büyük görüldüğü bir optik illüzyon ‘Ay İllüzyonu’dur. Birbirine bakan düz çizgiler üzerinde çapraz olarak yerleştirilmiş aynı uzunluktaki kesitler farklı uzunluklarda görünmektedir. Bu ‘Ponzo Yanılsaması’ olarak adlandırılır. Beyaz çubuklarla ayrılmış siyah karelerden oluşan bir ağa ‘Hermann Izgarası’ denir. Beyaz çizgiler birleştiğinde illüzyon yaratılır. ‘Ames odası’ bir başka görsel illüzyondur. Oda özel olarak inşa edilmiştir. Ancak belli bir açıdan bakıldığında tamamen normal ve dikdörtgen görünür.

Hermann Izgarası

İşitsel illüzyon Nedir?

İşitme ile ilgili duyusal illüzyonlardır. Görsel bir yanılsamanın işitsel eşdeğeridir. Dinleyici, uyaranda bulunmayan sesleri ya da olmayan sesleri duyar. Kısacası, işitsel yanılsamalar, insan kulağının ve beyninin mükemmel ses alıcılarından farklı olduğu alanları vurgular. İşitsel bir yanılsama örneği Shepard tonudur. Aslında ses perdesi daha yüksek veya daha düşük değildir. Sürekli yükselen veya düşen bir perde izlenimi verir. Bu fenomen, birbirinden bir oktav yüksek olan dalgalar üst üste bindiğinde ve çalındığında ortaya çıkar. Bilişsel araştırmacı Roger Shepard’ın adını almıştır. İllüzyonun sürekli versiyonu besteci Jeane-Claude Risset yarattı. Skala yanılsaması ise biri artan ve diğeri azalan iki müzik gamının iki kulağa çalınmasıyla oluşur. Böylece iki kulak birbirinden farklı fakat aynı anda sesler alır.

Ames Odası

Dokunsal İllüzyon Nedir?

İnsan beyninde yanlış bir gerçeklik duygusunun geliştiği ve dış dünyadan gelen belirli uyaranların çarpık bir şekilde algılandığı duyusal bir yanılsamadır. Bununla birlikte, dokunma yanılsaması sırasında aktive olan beyin bölümleri, gerçek dokunma ile aktive edilen bölümlere benzer. Kısa süreli uyaranlarla cildin birkaç noktası sürekli olarak uyarılır. Normalde aynı nesne tarafından uyarılmayan iki alıcı noktanın, farklı bir nesne tarafından uyarılması durumunda algının her zaman iki katına çıktığını varsayılmıştır. Dokunsal yanılsamalar, dokunsal teknoloji yoluyla da ortaya çıkabiliyor. Bu “yanıltıcı” dokunsal nesneler “sanal nesneler” oluşturmak için kullanılabiliyor.

Ponzo Yanılsaması

Bu “İllüzyon Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.