12/08/2022

Doğal Taş Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Doğal taş nedir? Nasıl oluşur? Nasıl sınıflandırılır? Doğal taş terimi nasıl kullanılır?

Doğal Taş Nedir?

Genellikle, ekonomik bir mal olarak görülmeleri veya satın alınmaları koşuluyla, doğada bulunan tüm kayaları tanımlamak için kullanılır. Biçilmiş veya yontulmuş bir ürün olarak doğal taş, boyutsuz doğal taş, ocak taşı veya tarla taşı olarak adlandırılır. Doğal taş tanımlama kriterleri yürürlüğe girdikten sonra, ticari isme ek olarak, petrografik aile de verilmesi gerekir. Doğal taşın kesin bilimsel tanımının petrografik ailedir. Daha önce olduğu gibi üretici tarafından keyfi olarak atanabilir. Ayrıca, kayanın tipik rengi ve alan veya taş ocağının konumu mümkün olduğunca kesin ve en azından taş ocağının bulunduğu şehir veya belediye, bölge veya ülke belirtilmelidir.

Nasıl Oluşur?

Günümüzde başta Avrupa olmak üzere kullanılan doğal taş, çoğunlukla Hindistan, Çin, Güney Afrika, Brezilya, İtalya, Türkiye, İspanya ve İskandinavya’dan gelmektedir. En büyük bölgesel madencilik alanı, Impala’nın çıkarıldığı Güney Afrika’daki Rustenburg civarındadır. Almanya’daki hemen hemen her federal eyalette bölgesel kaya yatakları vardır; ekonomik olarak kullanılan en önemli yataklardan biri, Eichstätt civarında bir tür kireçtaşı olan “Jura Mermeri”dir. İnşaat sektöründe kullanılan doğal taşlar çoğunlukla taş ocaklarından gelir ve nadiren çakıl ocaklarından çıkarılır. Bazen de doğal taş duvarcılık için taş olarak toprak yüzeyinde toplanırlar.

Nasıl Sınıflandırılır?

Doğal taş, teknik işleme kriterlerine göre işlenebilir. Sert kaya ve yumuşak kaya olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırma, mekanik streslerin değerlendirilmesi için taşların el ile işlendiği, makineyle kesildiği taş ustalarının atölyelerinde uygulama için uygundur. Bu sınıflandırmadan taş uzmanları özellikle alet kullanımlarını belirleyebilirler. Kullanım özellikleri veya sonraki kullanım seçenekleri hakkındaki ifadeler, doğal taşların maruz kaldığı çevresel faktörlere bağlıdır. Örneğin, yumuşak kaya dolomiti, sert kaya bazanitinden daha aside dayanıklı olabilir. Su absorpsiyonu ve ayrışma davranışı olarak ayrımdan elde edilemez. Kurulumdan önce uygun doğal taşı değerlendirmek için jeoloji hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmanız gerekir. Ayrıca doğal taşların, piyasaya arz edildiğinde Avrupa standartlarında uygunluk testlerine tabi tutulduğunu da belirtmek gerekir.

Doğal Taş Terimi Nasıl Kullanılır?

Doğada taştan veya kayadan yapılmış bir dağ, kesinlikle halk dilinde doğal taş olarak adlandırılır. Mineraloglar ve jeologlar, kaya terimini yalnızca doğal taş için kullanırlar. Kayayı bir “mineral karışımı” olarak tanımlarlar. Doğal taşlar ekonomik olarak düşünülür veya işlenirse, doğal taşlar veya ocak taşlarıdır. Doğal taşın taş işleyen taş ustaları ve taş heykeltıraşlar tarafından işlenmesi için teknolojinin kuralları uygulanır. Ticarette doğal taş terimi gelenekseldir. Doğal taş, yol yapımı ve doğal taştan yapılan kaldırım çalışmaları için geçerli değildir. İnsan yapımı taşlar, örneğin tuğlalardır. Bunlara yapay taşlar da denir.

Bu “Doğal Taş Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.