11/08/2022

Metal Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Metal nedir? Demir nedir? Bakır nedir? Bronz nedir?

Metal Nedir?

Kimyasal elementlerin çoğu metal grubuna aittir. Kimyanın bilimsel yorumuna göre metaller, hidrojen hariç periyodik tablosunun solundaki elementlerdir. Bununla birlikte, metallerin astronomik bir yorumu da vardır. Astrofizik ve gezegen bilimlerinde, hidrojen ve helyumdan daha ağır olan tüm elementler metal olarak kabul ediliyor. Metal, yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, şekillendirmeye yatkın elementlerdir. Soy metaller altın, gümüş, platin gibi değerli olan metallerdir. Soy olmayan metaller ise demir, çinko, alüminyum gibi nispeten daha az değerli metallerdir. Metal işlemenin ve dolayısıyla teknolojik gelişimin kökleri Taş Devri’ne kadar uzanır.

Demir Nedir?

Demir, metalik özelliklere sahip kimyasal bir elementtir. Periyodik cetvelde atom numarası 26’dır. Latince ferrum kelimesinden gelir ve bu sebeple kimyasal sembolü ‘Fe’dir. Demir, temel durumunda, gri-beyaz, sert, dövülebilir bir metaldir. Yerkabuğu çeşitli bileşikler halinde %4,8 demir içerir. Element olan demir doğada bulunmuyor (göktaşı demiri dışında). Demir endüstriyel öneme sahip bir elementtir. Cevherlerinden indirgenerek üretilmektedir. Pik demir üretim süreci ile pik demir üretiliyor. Döküm amaçlı dökme demir üretiliyor. Çelik üretim operasyonları ile çelik üretiliyor.

Bakır Nedir?

Bakır kimyasal bir elementtir. Kayıt numarası 29, kimyasal sembolü Cu’dur. Adını Kıbrıs’tan (Cuprum) almıştır. Tamamen kuru havada kaldığında kırmızı renkli bir metaldir. Ancak nemli havada kahverengimsi yeşil bir patina ile kaplı. Yumuşak, iyi elektrik ve ısı iletkeni, iyi gerilebilir malzeme. Doğada esas olarak sülfürler halinde bulunuyor. Doğal bakır olarak element halinde de bulunmaktadır. Bileşikleri zehirlidir. Bu nedenle bir zamanlar bakırdan yapılan kapların içini kalay ile kaplamak zorunluydu. Ateşin alevlerini yeşile boyar. Genel tabirle, bakır, pirinç adı verilen metal alaşımından ayırt edilmesi için kırmızı bakır olarak adlandırılıyor. Demir ile birlikte bakır, insanlığın kültürel tarihinde belirleyici bir rol oynadı.

Bronz Nedir?

Bronz, çeşitli bakır alaşımlarının genel adıdır. Günlük dilde bronz olarak adlandırılan en yaygın versiyon, kalay bronzdur. Burada kalay alaşım malzemesidir, ancak bu tabana alüminyum ve diğer metallerin de eklenmesi olasıdır. Arsenik bronz, eski zamanlarda sıklıkla zehirlenmeye neden oldu. Sert bir metaldir, birçok endüstriyel kullanımı vardır. Uygarlıkların en başından beri kullanılıyor. Tunç Çağı adını bu malzemeden almıştır. Bakır ve kalay ilke olarak aynı yerde bulunabilse de, iki cevher nadiren birbirine yakın çıkarılır. Bu nedenle bronzun varlığı bir tür ticarete işaret eder. Bazı teorilere göre kalay kıtlığı çağın kapanmasına neden olmuş ve yerini Demir Çağı’na bırakmıştır.

Bu “Metal Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.