30/07/2022

Dünya Sağlık Örgütü Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Dünya sağlık örgütü nedir? Amacı nedir? Misyonu nedir? Ana görevleri nedir?

Dünya Sağlık Örgütü Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization WHO), Birleşmiş Milletler’in Cenevre merkezli uzmanlaşmış bir kuruluşudur. Kuruluş amacı uluslararası halk sağlığı koordinasyonudur. 7 Nisan 1948’de kuruldu ve bugün 194 üye ülkesi var. Dünya Sağlık Örgütü’nün anayasası, tüm insanlar için mümkün olan en iyi sağlık düzeyine ulaşma hedefini belirler. Birincil görevi, özellikle bulaşıcı hastalıklara odaklanarak hastalıklarla mücadele etmek ve dünyadaki insanların genel sağlığını geliştirmektir.

Amacı Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası, amacını tüm insanların mümkün olan en iyi sağlık durumuna ulaşmalarına yardımcı olmak olarak belirtmektedir. 1978 Alma Ata bildirgesine dayanan Dünya Sağlık Örgütü stratejisi “21. Yüzyılda Herkes İçin Sağlık”. Bu amaca hizmet etmektedir. Dünya Sağlık Asamblesi (meclisi) tarafından 1998 yılında kabul edilmiştir. Amaç, herkesin sosyal ve ekonomik olarak verimli bir yaşam sürmesini sağlayan bir sağlık durumuna ulaşmaktır. Sağlık, insan gelişiminin önemli bir parçası olarak algılanmaktadır.

Misyonu Nedir?

Sağlık, “yalnızca hastalığın olmaması ile karakterize edilmeyen, fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlanmıştır. 1986 yılında DSÖ’nün Ottawa Sözleşmesinde yer alan sağlığın teşviki ve geliştirilmesi kavramı, bu sağlık kavramını daha da geliştirmiştir. Bu duruma ulaşmak için hem bireylerin hem de grupların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, istek ve umutlarını algılayabilmeleri ve gerçekleştirebilmeleri ve çevrelerine hakim olabilmeleri veya değiştirebilmeleri gerektiğini varsayar. Bu anlamda sağlık, fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanır. Hayattaki birincil amaç olarak değil, günlük yaşamın önemli bir parçası olarak anlaşılır.

Ana Görevleri Nedir?

  • Sağlık alanında küresel kılavuzlar;
  • Ulusal sağlık programlarının planlanması, yönetimi ve değerlendirilmesi;
  • Uygun sağlık teknolojisi, bilgi ve standartlarının geliştirilmesi ve transferi;
  • Başta bulaşıcı hastalıklar, salgın hastalıklar, çocuk hastalıkları, kalp ve dolaşım bozuklukları, kanserin nedenlerinin keşfi. Hastalıkların doğası olmak üzere sağlığın korunmasının tüm alanlarında kapsamlı yardım, araştırma ve yönetim faaliyetleri;
  • Hastalıkların önlenmesi ve tedavisi.

Bu “Dünya Sağlık Örgütü Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.