05/07/2022

Elektrik Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Elektrik nedir? Elektrik akımı nedir? Elektron nedir? Ne zaman keşfedilmiştir?

Elektrik Nedir?

Fizikte elektrik alanı, elektrik yüklerinin etkileşimine aracılık eden ortamdır. Elektrik yükünün varlığından ve akışından kaynaklanan bir dizi fiziksel olaydır. Maddenin bileşiminin, özellikle elektronların varlığının sonucudur. Yüke sahip atom altı parçacıklar genellikle negatif yük olarak adlandırılır. Tam olarak aynı olmasalar da, genellikle elektrik akımına elektrik diyoruz. Elektrik enerjisi belirli malzemelerin içindeki pozitif ve negatif elektronların hareketi ile üretilen enerjidir. Bu malzemelerin işlemleri doğru bir şekilde gerçekleştirmesi için iletken olması gereklidir. Bakır tel iletken maddelere bir örnektir. Enerjinin iletken malzemeler aracılığıyla yolculuğu elektriği yaratır.

Elektrik Akımı Nedir?

Elektrik voltajı tarafından korunan bir elektrik alanının etkisi altında çok sayıda elektrik yüklü parçacığın düzenli hareketidir. Akımın yönü, pozitif yük taşıyıcılarının hareket yönü ile tanımlanır. Alternatif akım , akış yönünün değişmesine göre veya akış yönü sabitse doğru akıma göre ayırt edilir. Elektrik yükleri orada bulunan elektrik kuvvet alanının etkisi altında, hareketsiz bir iletken malzemenin içinde hareket ederse, ortaya çıkan akıma iletken akım denir. Bu, metallerde serbest elektronların hareketi ile oluşturulur. Doğru akım ve alternatif akım olarak ikiye ayrılır. Yönü ve şiddeti değişmeyen akım türü ‘Doğru Akım’dır. Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen akım türü ise ‘Alternatif Akım’dır.

Elektron Nedir?

Atom çekirdeği ile birlikte kimyasal parçacıklar oluşturan ve kimyasal bağlardan sorumlu olan negatif elektrik yüküne sahip temel bir parçacıktır. Elektronların ve diğer temel parçacıkların birbirleriyle olan etkileşimi kimya ve nükleer fizik tarafından incelenir. Normal şartlar altında elektronlar atomların pozitif çekirdeğine bağlıdır çünkü zıt elektrik yükleri birbirini çeker. Nötr bir atomdaki elektron sayısı, çekirdekteki pozitif yüklerin sayısıyla aynıdır. Bir atom içinde elektronlar, çekirdeğin etrafında düzenli olarak düzenlenmiş yörüngelerde hareket eder. Çekirdek ile elektronlar arasındaki çekim, elektronlar arasındaki itici etkinin üzerinden gelir.

Ne Zaman Keşfedilmiştir?

Elektrik enerjisinin tarihi ilk olarak milattan önce kaydedilmiştir. İnsanların elektrik hakkında bir bilgisi yokken dahi, elektrikli yılan balığının şok etkisinin bilincindeydiler. Antik Yunan döneminde bile hayvan kürkü ve kehribar gibi diğer nesneler birbirine sürtüldüğünde ortaya çıkan statik elektriğin ne olduğuna dair bir bilinç vardı. Benjamin Franklin’in, bir fırtınada elektrik yükünü test etmek için uçurtma uçurduğu ünlü deneyi daha çok bir anekdot olsa da, hayvan kürkünün sürtünmesiyle oluşan statik kıvılcımlar ve yıldırımın kulakları sağır eden yankısı aynı şeyin iki farklı tezahürüdür. Elektriğin araştırılması ve kullanımının temelleri Alessandro Volt, Andre Marie Ampere, Werner von Siemens, Nikola Tesla gibi hakkında okumanız gereken çeşitli bilim insanları tarafından yaratılmıştır.

Nikola Tesla

Bu “Elektrik Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm etkinliklere, web sitelerine, uygulamalara, yarışmalara, videolara, haberlere ve oyunlara: arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.