05/07/2022

Darüşşafaka Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Toplum nedir? Sivil toplum kuruluşu nedir? Darüşşafaka nedir?

Toplum Nedir?

Toplum, ortak bir yerleşim bölgesinde yaşayan, ortak ilişkileri ve kurumları ile diğer grupların üyelerinden – genellikle ortak çıkarları, özellikleri ve kültürleri ile ayrılan insanlar kümesidir. Bir düzene göre birlikte yaşayan büyük bir insan grubunu ifade eder. Üyeleri sosyal etki yoluyla iletişime geçer. İnsanlar sosyal varlıklardır ve birbirlerine her zaman ihtiyaç duyarlar.

Sivil Toplum Kuruluşu Nedir?

Kamu yararına gönüllü olarak, kar amacı gütmeyen bir şekilde gönüllü olarak faaliyet gösteren kurumlardır. Kendi kendini düzenler. Kurumsallaşmış bir organizasyondur. Uluslararası yaklaşımda bu topluluklara gönüllü kuruluşlar veya sivil toplum kuruluşları denir. Sivil toplum örgütleri sendika, vakıf, oda, dernek adı altında faaliyetlerini yürütür. Vakıf ve dernekler topluma fayda sağlamak için kurulmuştur. Herkese yardım etmek için varlardır. Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

Darüşşafaka Nedir?

Kelime anlamı ‘Şefkat Yuvası’ olan Darüşşafaka 1863 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla kurulmuş, eğitim alanındaki ilk sivil toplum organizasyonudur. Dördüncü sınıf öğrencisi olan, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz olan memleket evlatlarının önünü açan bir eğitim yuvasıdır. Sınvla alınan öğrenciler 9 yıl boyunca tam bursludur. Yatılı eğitim alırlar. Geçmişi savaş sırasında, çocukların eğitimden eksik kalmaması amacıyla Kapalıçarşı’daki çırakları eğitmek için yürüttükleri çalışmalara dayanır. Eğitimin başarılı olmasının ardından, eğitim içeriği geliştirilerek kapsamlı bir hale getirilir. Eğitim her zaman çağın gerekliliğine uygun olarak hazırlanır. Günümüzde ‘Özel Darüşşafaka Lisesi’ adını taşır ve kolej statüsündedir. Öğrencilere sunduğu eğitim ve sosyal imkanlar bakımından ülkemizin en iyi eğitim kurumlarından birisidir. 1971’de kız öğrencileri almaya başlıyor.

Bu “Darüşşafaka Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm etkinliklere, web sitelerine, uygulamalara, yarışmalara, videolara, haberlere ve oyunlara: arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.