15/08/2022

Fotoğraf Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Fotoğraf nedir? Dijital fotoğraf nedir? Analog fotoğraf nedir? Tarihi nasıldır?

Fotoğraf Nedir?

Kimyasal bir işlemle sabitlenmiş, ışığa duyarlı bir malzeme üzerinde optik olarak alınan birinin veya bir şeyin negatif görüntüsüdür. Bir güzel sanat türüdür. Optik işlemlerin yardımıyla, bir ışık görüntüsünün ışığa duyarlı bir ortama yansıtılır. Doğrudan ve kalıcı olarak depolanır. Slayt, film görüntüsü veya kağıt görüntüsü; kısaca görüntü, halk dilinde fotoğraf olarak da adlandırılıyor. Bu, film, folyo, kağıt veya diğer fotoğraf elementleri üzerinde pozitif veya negatif olabilir. Fotoğraflar, baskı, büyütme, film kopyası veya dijital görüntü dosyalarından pozlama veya baskı olarak çoğaltılıyor. İlgili meslek fotoğrafçıdır. Herhangi bir sayıda fotoğrafik görüntü, fotoğraf filmi üzerine bir dizi bireysel görüntü halinde kaydediliyor. Daha sonra bir film projektörü ile hareketli görüntüler olarak sunulabiliyor.

Dijital Fotoğraf Nedir?

Dijital fotoğraf makinesi veya dijital kamera yardımıyla çekilen fotoğrafa dijital fotoğrafçılık denir. Teknik temelleri, klasik, optokimyasal temelli fotoğrafçılıktan farklıdır. Özellikle görüntü dönüştürme açısından, bir yandan video teknolojisine ve diğer yandan görüntüleme süreçlerine benzer. Taranan (dijitalleştirilen) dijital olmayan fotoğraflara (kağıt fotoğraflar, negatifler, slaytlar) dijital fotoğrafçılık değil, dijital görüntü işleme adı verilmektedir. Fotoğrafları görüntü veya slayt tarayıcılar aracılığıyla, sapmadan elektronik olarak saklama çabası, 20. yüzyılın ilk üçte birinde televizyonun ortaya çıkmasıyla yakından bağlantılıdır. Görüntüleri elektronik olarak iletmenin ve doğrudan televizyon kamerasından ev aletine yansıtmanın mümkün olduğunu gösterdi. Ancak büyük sorun, bu görüntülerin analog olmayan depolanmasıydı.

Günümüzde cep telefonlarıyla fotoğraf çekebilir teknolojiye sahibiz.

Analog Fotoğraf Nedir

21. yüzyılın başında, analog fotoğrafçılık terimi, o zamanlar zaten kullanılmayan olan notasyon fotoğrafçılığı yerini aldı. Onu dijital fotoğrafçılığın yeni fotoğrafik süreçlerinden ayırmak için yeniden ortaya çıktı. Analog fotoğrafçılık, fotoğraf teknolojisinden geriye dönük bir terimdir. Bir analog kamera veya optik sistem kullanılarak fotoğraf filminde, fotoğraf plakasında veya birinci sınıf baskı işlemleri söz konusu olduğunda doğrudan kuşe kağıda yapılan fotoğrafçılığı ifade eder. Metal plakaların yanı sıra anında fotoğraf malzemesi üzerine kuruludur. Bir fotoğraf ne analog ne de dijitaldir. Ölçülebilen ve gerekirse daha sonra sayısallaştırılabilen fiziksel sinyaller kullanılarak sadece görüntü bilgisi seçici olarak kullanılabiliyor. Film maruz kaldıktan sonra, görüntü bilgisi başlangıçta gizlidir. Bu bilgi analog kamerada saklanamaz.

İlk fotoğraf makinesi örneği

Tarihi Nasıldır?

Tarih öncesi zamanlarda bile belirli anları, şeyleri ve nesneleri yakalama çabaları vardı. Örneğin İspanya’daki Altamira mağarasının duvarında bir bizonu tasvir eden 20.000 yıllık bir mağara resmi vardır. Bu eserler daha çok uyarıcı, çağrıştırıcı bir karakterle oluşturulmuştur. Bundan sonra Rönesans’ta estetik de önem kazanır. Dönüm noktası, 19. yüzyılın ortalarında teknik görüntülerin, yani fotoğrafın ortaya çıkmasıyla geldi. Burada görüntü ile yaratıcısı arasındaki fiziksel bağlantı zaten netleşmiştir. Fotoğraf, bir zamanlar var olan kişinin, nesnenin ve olayın gerçek kanıtıydı. İlk başta resim etkisi ile fotoğraf yapmaya çalıştılar. Ancak Avangard çağında (20. yüzyılın başlarında) resim ve fotoğraf arasındaki farkları fark ettiler. Bu yüzden bundan sonra amaç fotoğrafik bir etki elde etmekti.

19 Ağustos, fotoğrafçılar günüdür.

Bu “Fotoğraf Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.