15/08/2022

Geometri Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Geometri nedir? Açı nedir? Doğru nedir? Nokta nedir?

Geometri Nedir?

Matematiğin bir dalıdır. Geometri, iki ve üç boyutlu eskiden uzay teorisi olarak bilinen Öklid geometrisini kapsar. Matematik derslerinde de öğretilen, noktalar, düz çizgiler, düzlemler, mesafeler, açılarla ilgilenen temel geometri anlamına gelir. Bu konunun sistematik ve matematiksel olarak ele alınması sırasında geliştirilen kavramsallaştırmaları ve yöntemleri içerir. Öte yandan, geometri terimi, temel geometri ile ilişkisi sıradan kişiler için anlaşılması zor olan bir dizi büyük matematiğin alt alanını içerir. Bu özellikle, genellikle değişmez durumların incelenmesini ifade eden modern geometri kavramı için geçerlidir. Geometri, uzaysal yasaların ve ilişkilerin tanımlanmasından geliştirilen bir matematik dalıdır. Geometri kelimesinin kendisi aslen Yunanca ölçme anlamına geliyordu. Alan ve hacim hesaplamasıdır. Astronomi, geometriden gelir.

Açı Nedir?

Geometride bir açı, düzlemde ortak bir başlangıç ​​noktası olan iki ışın tarafından sınırlanan düzlemin bir parçasıdır. İki ışının ortak başlangıç ​​noktasına açının tepe noktası, veya kısaca tepe noktası denir. Bir açı, biri açının tepe noktası ve diğer ikisi açının her iki yanında olmak üzere üç nokta ile tanımlanabilir. Işınların birbirine göre konumunu tanımlayan açısal genişlik veya açısal mesafedir. Örneğin fizikte geometrik bir nesneden ayrım gerekli değilse, genellikle açı olarak kısaltılır. Açısal genişlik, bir düzlem dönüşünün ölçüsü olarak da tanımlanabilir. Bunu katı açıdan ayırt etmek için burada tanımlanan açıya düzlem açısı da denir.

Doğru Nedir?

Düz bir çizgi, bir geometri öğesidir. Sonsuz uzun, sonsuz ince ve her iki yönde de sınırsız uzayan düz bir çizgidir. İki nokta arasındaki en kısa bağlantıya ise çizgi denir. Modern geometri teorileri buna atıfta bulunmaz. Onlar için düz bir çizgi, içsel özellikleri olmayan bir nesnedir. Sadece diğer düz çizgiler, noktalar ve düzlemlerle olan ilişkileri önemlidir. Analitik geometride, düz bir çizgi bir dizi nokta olarak gerçekleştirilir. Daha doğrusu, düz bir çizgi tek boyutludur.

Nokta Nedir?

Bir nokta geometrinin temel bir unsurudur. Nokta, konikler arasında yarıçapı sıfır olan özel bir daire olarak sayılıyor. Böyle bir noktaya eskiden matematiksel nokta denirdi. Herhangi bir genişleme olmaksızın bir nesne hayal edilmektedir. Düz çizgiler gibi diğer geometrik nesne sınıfları da noktalarla eşit bir temelde bulunur. Buna karşılık, analitik geometride diğer tüm geometrik nesneler nokta kümeleri olarak tanımlanır. Fonksiyonel analizde, fonksiyon noktaları olarak görülmektedir. Örneğin yüksek geometride, üç boyutlu düzlemler, ikili uzayın noktaları olarak anlaşılmaktadır.

Bu “Geometri Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.