12/08/2022

Harita Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Harita nedir? Haritanın bölümleri nedir? Harita türleri nedir?

Harita Nedir?

Geleneksel tanıma göre harita, Dünya yüzeyinin veya diğer gök cisimlerinin veya yüzeyle ilgili doğal ve sosyal nesnelerin ve fenomenlerin, tanımlanmış matematiksel kurallara veya geometrik yasalara göre bir düzleme yansıtılan üstten görünüş temsilidir. Küçültülmüş, genelleştirilmiş ve belirli bir grafik sembol sistemi ile sunulmuştur. Daha modern bir yaklaşımla, mekânsal yönlerin ölçekli ve düzenli bir modeli olarak adlandırılabilir. Başka bir ifadeyle, Dünya için daha dar yorumlanır. Harita, dünya yüzeyinin veya bir bölümünün bir kat planı gibi üstten görünümünde orantılı olarak küçültülmüş bir görüntüsüdür. Araziyi gösterir. Harita olmayan bir formdaki uzamsal özellikleri gösteren grafik temsillere harita benzeri bir gösterim deniyor. Panoramik haritalar, kuşbakışı ve uydu görüntüleri, 3D haritalar, kesitler, blok kesitler, perspektifler vb. çeşitli harita türleridir. Haritacılık harita yapma teorisi ve pratiği ile ilgilenir. Haritanın okunması türüne, amacına, kullanılabilir alana ve hedef kitlenin harita bilgisi düzeyine bağlıdır.

Haritanın Bölümleri Nedir?

Haritalar birçok farklı parçadan oluşur.

 • Harita sayfası
 • Haritanın tüm alanı
 • Harita aynası
 • Haritanın kapsadığı kısmı veya harita dışı kısımlar (metinsel bilgiler)
 • Harita çerçevesi
 • Adres, kayıt numarası
 • Oran, orantı ölçüsü
 • Harita anahtarının en önemli işaretlerini ve harita okumayı kolaylaştırmak için kısa açıklamalar
 • Harita işaretleri
 • Gruplandırılmış ve belli bir sıraya sahip işaretler
 • Çoklu çizgi olması durumunda dış ve iç çerçeve çizgileri arasındaki kısım
 • Yolların çıkış yönleri
 • Açıklama (haritanın kolay okunması için)
 • Kuzey işareti (Kuzey oku haritanın kenarındadır. Harita Kuzey’e bakar. Haritadan Kuzey işareti çıkarılamaz.)
 • Topografik bölümler
 • Coğrafi bölümler
 • Astronomik bölümler
 • Manyetik sapma
 • Haritanın yazarı ve yayıncısı
 • Veriler
 • Haritanın yayımlanma tarihi
 • ISBN numarası
 • Telif hakları

Harita Türleri Nelerdir?

Ölçme temel haritası

Arazi veya kadastro haritasıdır. Doğal ve insan yapımı yer işaretlerini içerir.  1:500-1:4000 ölçeğinde ülkelerin, yerleşim yerlerinin ve arazi parsellerinin kesin sınırlarını içeren bir haritadır.

Jeolojik harita

Yer yüzeyinin oluşumlarını veya jeolojik olarak önemli, yüzeyin altında bulunan gömülü oluşumları gösterir.

Topografik harita

Çoğunlukla planlama, araştırma ve savunma amaçlı yapılmaktadır. Ölçeği 1:10.000 ile 1:200.000 arasındadır.

Oryantiring haritası

Doğrudan arazi yönlendirmesi için büyük ölçekli bir harita türü. Arazi unsurlarını belirli bir sinyal anahtarıyla ayrıntılı bir biçimde gösterir. 1:15,000 ölçeğindedir.

Su sporları haritası

Duran ve akan suyu ulaşım ve spor için uygun bir yüzey olarak gösteren, ulaşımı ve sporu destekleyen verilerle yönlendirme haritasıdır.

Turist haritası

Yürüyüş için önemli olan bilgi işaretlerinin doğrudan okunabileceği, yönlendirme için olan orta ölçekli harita.

Şehir haritası

Yerleşimlerin iç (konut) bölümünü ve temsil biçimlerini gösteren büyük veya orta ölçekli doğrudan yönlendirme haritalarıdır. Öncelikle trafiğe uygun kamusal alanları vurgulamayı ve yerleşim hayatındaki önemli nesneleri göstermeyi amaçlar.

Araba haritası

Yol kalitesini dikkate alarak, iki nesne arasındaki en kısa kamu yolunu okumak için kullanılabilen, doğrudan yönlendirme için bir harita türü.

Genel coğrafi harita

Belirli bir alanın doğal ve sosyal özelliklerini gösteren, ölçeğin sağladığı olanaklardan en iyi şekilde yararlanan orta ve küçük ölçekli haritalar. Bu tür haritalarda doğal ve toplumsal kökene ait detaylar dengededir.

İdari harita

Toplum tarafından oluşturulan çeşitli idari birimleri, bunların sınırlarını ve düzeylerini ve ayrıca idari işlevlere sahip nesneleri gösteren orta veya küçük ölçekli haritalar.

Trafik haritası

İlgili ulaşım temasının (karayolu, demiryolu, toplu taşıma) özelliklerini bazı yönlerine göre bir sunumda gösteren herhangi bir ölçekte haritalar. Trafik haritaları, çeşitli trafik konularını ayrıntılı olarak sunan alt türlerin özel olarak ayrıldığı bir özet harita grubudur.

Tarihsel harita

Geçmiş çağların doğal-coğrafi, idari-iktidar-siyasi, ekonomik, ulaşım yapısı, göçleri ve birlik hareketleri sunulmuştur. Her harita, referans zamanı geçmiş bir döneme veya zamana atıfta bulunan tarihi bir haritadır. Ancak harita gösterimi modern kartografik temsil yöntemi kullanılarak yapılıyor. Tarihsel haritalardan bazıları, kartografik anlamda toplu harita türlerinden biri olarak sınıflandırılıyor.

Yıldız haritası

Gökyüzündeki yıldızları ve diğer nesneleri (yıldız kümeleri, galaksiler, bulutsular, Samanyolu, vb.) tasvir ederler. Önemli özellikleri, bu nesneleri belirli bir parlaklık sınırına kadar temsil etmeleridir. Bir koordinat sistemine sahiptirler. Belirli bir izdüşüm içinde olmaları, takımyıldızların bir şekilde tasvir edilmiş veya edilmemiş olması ve tek tek yıldızların ve diğer nesnelerin tanımlanmasıdır (katalog numarasına, isme göre).

Gezegen haritası

Diğer gök cisimlerinin yüzeyini gösteren bir harita. Gezegen haritaları genellikle jeolojik, topografik veya fotomozaik harita temaları ile hazırlanır.

İzobarik harita

Belirli bir yükseklikte hava basıncının mekansal dağılımını gösteren bir hava durumu haritası. Bu izobarlar, aynı hava basıncına sahip noktaları birbirine bağlar.

Çocuk haritası

Özellikle çocuklar için yapılmış, genellikle çizilmiş bir harita türü.

Bu “Harita Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.