13/08/2022

Byte Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Byte nedir? Tarihi nasıldır? Veri miktarı nedir? Pratik kullanımı nasıldır?

Byte Nedir?

Byte (veya bayt), bilgi işlem ve telekomünikasyon alanında yaygın olarak kullanılan bir depolama kapasitesi ölçüm birimidir. Elektronik veri işlemede mümkün olan en küçük depolama birimine bit denir. İşareti B’dir (büyük harf B). Bel birimine ait birim sembolü “B” ile karıştırılmamalıdır. Bir baytın geleneksel tanımına göre, metin işlemede bir karakteri kodlamak için kullanılan veri miktarıdır. Bilgisayar belleğindeki adreslenebilir en küçük birimdir. Erken dönemde, baytın boyutu donanıma bağlıydı. Daha sonra 0 ile 255 arasında sayı depolayabilen 8 bitlik standart yayılıma geçti. Standart anlamı ISO 80000’de açıklanmıştır.

Tarihi Nasıldır?

Veri hacmini veya depolama kapasitesini ölçen bir birim olarak bayt ilk olarak 1956’da Werner Buchholz tarafından IBM Stretch bilgisayarının erken tasarım aşamasında formüle edildi. O zamanlar hala “boyut olarak 1 ila 6 bit arasında bir “veri birimi” anlamına geliyordu. İlk bilgisayarlar, yazdırılabilir grafikler için çeşitli ikili kodlu ondalık gösterimler ve 6 bit kodlar kullandı. Bu, şekiller, karakterler ve grafik semboller gösteriyordu. Bu daha sonra 7 bite genişletildi ve genellikle uyumsuz telgraf kodlarının yerini alarak ASCII olarak standartlaştırıldı. (ASCII Latin alfabesi üzerine kurulu 7 bitlik bir karakter kümesidir.) 1960’ların başında, ASCII standardizasyonuna paralel olarak, IBM, şirketin önceki 6-bit kodlama standardının yerini alarak, 8-bit ikili kodlu ondalık gösterimi kullanan yeni modeli IBM System/360 bilgisayarını piyasaya sürdü. Bu daha sonra 8 bitlik gösterimin geniş bir alana yayılmasına yol açtı. Günümüzde baytın geniş yorumu 8 bitlik bir birim anlamına gelmektedir. Ancak 6, 7 hatta 9 bit uzunluğunda baytlara da rastlayabilirsiniz.

Veri Miktarı Nedir?

Veri (data) miktarı, temel olarak seçilen bir sinyal sistemindeki sinyallerin sayısını ve karşılık gelen miktarı ölçen ölçü birimidir. Her zamanki birimi, bir ikili sinyal parçasının veri miktarı olan bittir. İkili sinyal, iki türü olan bir sinyal türüdür. Örneğin, 0 ve 1, karanlık nokta ve açık nokta, ikili mantıkta doğru ve yanlış. Veri miktarı, bilgi teknolojisi ve sinyal teorisi açısından yararlı bir kavram olarak kabul edilebilir, çünkü yeterince geneldir. Pratikte herhangi bir sinyal dijital bir sinyale dönüştürülebilir. Bu daha sonra daha fazla kodlanabilen ikili bir sinyal haline gelir. Zaten bayt olarak basitçe ölçülebilir. Dönüşümün özelliklerini, daha kesin olarak sayısallaştırma biçimlerini belirtmek önemlidir. Dijital sinyalin orijinal sinyale veya bir dizi sinyal versiyonuna ne kadar doğru ve güvenilir bir şekilde karşılık geldiğinin karakteristiğidir. Bu doğruluk çok yüksek olabilir. Ancak her zaman daha fazla doğruluk gerektirmeyen makul bir sınır verilebilir. Veri miktarının genel kullanılabilirlik özelliği, örneğin bilgi miktarı söylenemez, ancak düzenli olarak kullanılır.

Pratik Kullanımı Nasıldır?

Bir bit, genellikle “sıfır” ve “bir” olarak adlandırılan iki olası durumu üstlenebilir. Bir veri paketinde genellikle bayt olarak adlandırılır. Birçok programlama dili, “bayt” adında bir veri türünü destekler. Burada, tanıma bağlı olarak, bunun bir tamsayı, olabileceğine dikkat edilmelidir. Bir karakter kümesinin veya türünün güvensiz programlama dilleri kullanılması sonucunda, bu veri türlerinin birkaçı aynı anda kullanılabilir. Böylece atama uyumluluğu artık verilmez. Bayt, depolama kapasitelerini veya veri hacimlerini belirlemek için standart birimdir. Buna dosya boyutları, kalıcı depolama ortamının kapasitesi (sabit sürücüler, CD’ler, DVD’ler, disketler, USB depolama aygıtları vb.) ve birçok geçici depolama aygıtının (örneğin bellek) kapasitesi dahildir. Öte yandan aktarım hızları (örneğin bir internet bağlantısının maksimum hızı), genellikle bit bazında verilir.

Bu “Byte Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.