06/07/2022

Kültür Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Kültür nedir? Ulusal kültür nedir? Bölgesel kültür nedir? Antropoloji nedir?

Kültür Nedir?

Kültür; insan gruplarının yaşam biçimi için ortaya çıkmış bir kelimedir. İnsanların işleri yapma biçimleri anlamına gelir. Farklı grupların farklı kültürleri olabilir. Bir kültür öğrenme yoluyla bir sonraki nesle aktarılırken, aynı zamanda genetik kalıtım yoluyla aktarılır. Kültür, insanların yazılarında, dinlerinde, müziklerinde, kıyafetlerinde, yemeklerinde ve yaptıkları işlerde görülür. Kültür kavramı çok karmaşıktır ve kelimenin birçok anlamı vardır. En geniş anlamıyla, ‘kültür’, tamamen insan genetiğinin sonuçları olmayan tüm insan fenomenlerini içerir. Kültürleri araştıran disipline antropoloji denir, ancak diğer birçok disiplin de rol oynar.

Ulusal Kültür Nedir?

Ülkeleri benzersiz kılan kültürlerdir. Her ülkenin farklı kültürel aktiviteleri ve kültürel ritüelleri vardır. Kültür, maddi malları, insanların kullandığı ve ürettiği şeyleri içerir. Kültür aynı zamanda insanların inançları ve değerleri ile onların dünyayı ve kendi hayatlarını düşünme ve anlama biçimleridir. Farklı ülkelerin farklı kültürleri vardır. Örneğin, bazı yaşlı Japonlar kimono giyer, vazolara çiçek koyar ve çay törenleri düzenler. Bazı ülkeler, kültürlerinde ayrımcılık veya din gibi bazı şeylere karşı çıkıyor.

Bölgesel Kültür Nedir?

Kültür; bir bölge, toplum veya alt grup içinde değişiklik gösterebilir. Örneğin bir işyeri, onu benzer işyerlerinden ayıran bir kültüre sahip olabilir. Bir ülkenin bir bölgesi, ülkenin geri kalanından farklı bir kültüre sahip olabilir. Örneğin Çin veya Kanada gibi büyük bir ülkede, bir bölgenin kendine özgü bir konuşma tarzı, farklı müzikleri ve farklı dans türleri olabilir. Farklı davranan veya konuşan bir grubun bir alt kültür olduğu söylenebilir.

Antropoloji Nedir?

İnsanları ve birbirleriyle nasıl ilişki kurduklarını inceler. Kültürün insanları ve hayatlarını nasıl şekillendirdiğini inceleyen bilim dalı antropolojidir. Bu bilim ile ilgilenen insanlara antropolog denir. İnsanlar hareket ettikçe ve yeni insan gruplarıyla iletişim kurdukça kültürler sürekli değişir. Örneğin göçmenler (bir ülkeden başka bir ülkeye göç eden kişiler) eski ülkelerinden kalan gelenek ve göreneklerinin bir kısmını koruyabilirler. İnsanlar hareket ettikçe ve yeni insan gruplarıyla iletişim kurdukça kültürler sürekli değişir. Kültürlerini bu şekilde koruyarak, kültürlerinin parçalarını başkalarının deneyimlemeye başladığı yeni bir yere getirirler.

Bu “Kültür Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazıları için; tıklayınız.