06/07/2022

Anatomi Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Anatomi Nedir? Tarihi hangi zaman uzanır? Vücut sistemleri nelerdir? Akademide nasıl kullanılır?

Anatomi Nedir?

Anatomi; insanların ve diğer hayvanların vücutlarının incelenmesidir. Kaslar, bezler ve kemikler gibi organların konumunu ve yapısını not eder. Canlıların yapısını inceleyen bilim dalıdır. İnsan anatomisini, hayvan anatomisini (zootomi) ve bitki anatomisini (fitotomi) içeren toplu terimdir. Evrim ile ilgili olarak embriyoloji, karşılaştırmalı anatomi ve karşılaştırmalı embriyoloji ile yakından ilgilidir. Çıplak gözle görülebilen yapılarla ilgilenen makroskopik anatomidir. Mikroskop altında incelenebilen küçük yapılarla mikroskobik anatomi ilgilenir. Anatomi işi ile uğraşan kimselere anatomist denir.

Tarihi Hangi Zamana Uzanır?

Anatomi tarihi, Mısırlıların insan anatomisini incelemeye başladığı 1600 yılına kadar uzanır. Karaciğer, dalak, böbrek, kalp gibi birçok organın yapısını ve fonksiyonlarını ilk keşfeden insanlar oldular. Genel olarak, eski Mısırlıların anatomik gelişimi çok az kabul görmüştür. Antik Yunan’da insan vücudunun diseksiyonu yasaktı. Bu anatominin gelişimini engelledi. Birkaç yazı, hayvan diseksiyonlarına ve yaşayan ve ölmüş insanların bedenlerinin dış gözlemlerine dayanıyordu. İskenderiye’de, Herophilo, (M.Ö. 335-280) genellikle halka açık diseksiyonlara dayanan büyük anatomik ilerlemeler kaydetti. Örneğin, büyük organlara ek olarak, motor ve duyusal gövdeleri, kan damarlarını, tendonları, tükürük bezlerini veya prostatı tanımladı. Bu nedenle Herophilus’a genellikle “Anatominin Babası” denir. Claudius Galen (129-216) zamanının en ünlü doktoruydu. Organlarının insanlara benzer olduğunu varsayarak hayvanlara da diseksiyonu doğru bir şekilde uyguladı. Eserlerinin çoğu kaybolmuş olsa da, geriye kalanlar -toplamda yaklaşık 150- Orta Çağ’ın sonuna kadar anatomi ve tıbbın temeliydi.

Vücut Sistemleri Nelerdir?

İnsan vücudu 12 farklı sistemden oluşur ve işlevleri adlarını yansıtır: kardiyovasküler, sindirim, endokrin, bağışıklık, cerrahi, lenfatik, kas, sinir, üreme, solunum, iskelet ve idrar. Bilim insanları bir sistemin anatomisine sistem perspektifinden yaklaşır. Basitten karmaşığa olacak şekilde organizasyon düzeylerini tanımlar. İnsan vücudunda en basit bileşen hücredir. Bir grup benzer hücre dokuları oluşturur. Bu dokular insan yaşamını destekleyen, çeşitli işlevlere sahip organları içerir. Koordineli faaliyetler gerçekleştirerek işbirliği yapan organlar; organ sistemleri olarak sınıflandırılır.

Akademide Nasıl Kullanılır?

Akademik insan anatomistleri, Genellikle üniversiteler, tıp fakülteleri ve eğitim hastaneleri tarafından istihdam edilmektedir. Genellikle öğretim ve araştırma ile ilgilenirler. Brüt anatomi, vücudun görülebilecek kadar büyük olan kısımlarını inceler. Mikro-anatomi daha küçük parçaları inceler. Anatominin vücut bölümlerine ve organ sistemlerine göre bölünmesinden de bahsedebiliriz; birincisine göre örneğin başı veya göğsü inceleyebiliriz, ikincisine göre örneğin sinir sistemi veya solunum organı sistemini inceleyebiliriz.

Bu “Anatomi Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılar için; tıklayınız.