29/07/2022

Optik Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Optik nedir? Geometrik optik nedir? Dalga optiği nedir? Teknik optik nedir?

Optik Nedir?

Işık bilimidir. Işık, bir ortamdan başka bir ortama geçerken kırılır. Bir fizik alanıdır ve ışığın yayılması ve görüntülerle bağlantılı olarak maddelerle etkileşimi ile ilgilenir. Fizikte ışık terimi bazı görünmez elektromanyetik radyasyon alanlarını içerir. Genel kullanımıyla kızılötesi ışığı veya ultraviyole ışığı da içerir. Bununla birlikte klasik optiğin birçok kanunu ve yöntemi, görünür ışık aralığının dışında da geçerlidir. Bu optik bulgularının, mikrodalga ve radyo dalgalarının yanı sıra X-ışınları gibi diğer spektral aralıklara aktarılmasını sağlar. Yüklü parçacık demetleri de genellikle optik yasalarına göre elektrik veya manyetik alanlarda hareket eder. Işık genel olarak 380 nanometre ve 780 nanometre aralığında elektromanyetik spektrumun görünür kısmı anlamına gelir.

Geometrik Optik Nedir?

Işık, idealize edilmiş ışınlarla yaklaştırılır. Işığın yolu, örneğin bir optik alet aracılığıyla, ışınların yolu izlenerek oluşturulur. Snell’in kırılma yasası, ışığın farklı kırılma indislerine sahip saydam ortamlar arasındaki arayüzlerde (merceklerin veya prizmaların yüzeylerinde) kırılmasını tanımlar. Aynalardan yansıma ve toplam yansıma durumunda, ışığın gelme açısının yansıma açısına eşit olduğu eşit olduğu kuralı uygulanır. Bu yöntem, örneğin mercekler veya mercek sistemleri (mikroskop, teleskop, mercek) aracılığıyla görüntüleri ve oluşan görüntüleme hatalarını iyileştirmek için kullanılır. Kırılma yasasının doğrulanmasında türetilebilen ve odak uzaklığı gibi terimle tanımlayan paraaksiyel optiktir.

Kırılma indisi; Maddede yol alan ışığın ya da diğer elektromanyetik dalgaların boşlukta yol alan ışığa göre ne kadar yavaş ilerlediğini gösteren bir katsayıdır. Sembol: ‘n’.

Dalga Optiği Nedir?

Dalga optiği, ışığın dalga doğası ile ilgilenen optik alanıdır. Işığın dalga özellikleri bunlarla ilgili olduğu için geometrik optikle açıklanamayan fenomenleri açıklar. Geometrik optikte ideal görüntüleme prensipte mümkündür, oysa dalga optiği çözünürlüğün temelde kırınım etkileriyle sınırlı olduğunu gösterir; bu, diğer şeylerin yanı sıra, modern entegre devrelerin üretiminde fotolitografik işlem adımlarında dikkate alınmalıdır. Dalga optiğinin önemli unsurları şunlardır:

  • Üst üste binen dalga cepheleri arasındaki girişim
  • Işık yarıklarından veya kenarlar boyunca yayıldığında ortaya çıkan kırınım
  • Işığın polarizasyonu
  • Işığın içinden geçtiği hacimde dağılmış parçacıklar tarafından saçılması

Dalga optiği, ışığın dalga boyuna bağlı etkileri de tanımlayabilir. Genellikle dağılmadan söz edilir. Kristal optik ve manyeto-optik dalga optiğine dayanır.

Teknik Optik Nedir?

Optik sistemlerin tasarımı, yerleşimi ve imalatı teknik optik olarak adlandırılır. Fiziksel optiğin aksine mühendislik bilimlerinin bir parçasıdır. Çünkü optik cihazların beton yapımı, imalatı ve belirli ışın yolları kavramı burda odak noktasıdır. Bu disiplinin en önemli temsilcileri Johannes Kepler, Eustachio Divini, Joseph von Fraunhofer ve Ernst Abbe. Lazer teknolojisi, teorik optik, aydınlatma teknolojisi ve fiber optik alt alanları arasında bir bağlantıyı temsil eder. Teknik optikler, projeksiyon teknolojisi, holografi, fotoğrafçılık ve spektroskopide kullanılır.

Foropter

Bu “Optik Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.