29/07/2022

Astronomi Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Astronomi nedir? Astrofizik ve astronominin kullanım alanları nelerdir? Gelişimi nasıldır?

Astronomi Nedir?

İnsanlığın en eski disiplinlerinden biridir. Dünya dışı fenomenlerin gözlemlenmesi ve açıklanmasıyla ilgilenen doğa bilimi. Astrofizik, astronomik gözlemleri açıklamak için fiziği uygulayan astronomi ve fizik dalıdır. Günümüzde astronominin hemen hemen tüm konuları ciddi fiziksel bilgi gerektirir. Bu nedenle astronomi ve astrofizik bilimi neredeyse iç içedir. Birinin nerede başlayıp diğerinin nerede bittiğini ayırt etmek neredeyse imkansızdır. Astronomi, özellikle kısa ömürlü fenomenlerle ilgili keşif ve gözlemler alanında hala aktif rol oynayan birkaç bilimden biridir. Astronomi, gök cisimlerinin özelliklerini gözlemleyerek insanların kaderi hakkında tahminlerde bulunmaya çalışan astroloji ile karıştırılmamalıdır. Astroloji ve astronomi ortak bir tarihsel köke sahip olsalar da, yöntemleri açısından çok farklıdırlar. Astronomi bugün kabul görmüş doğa bilimleri yaklaşımını kullanır. Astroloji kültürel bir geleneğe dayanmaktadır ve akademik bilimlerin bir parçası olarak kabul edilemez.

Astrofizik ve Astronominin Kullanım Alanları Nelerdir?

Sözlük tanımına göre astronomi, Dünya atmosferi dışındaki nesnelerin ve malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesidir. Astrofizik ise gök cisimlerinin ve fenomenlerinin fiziksel özelliklerinin ve davranışlarının gözlemlenmesi ve modellenmesidir. Frank Shu: The Physical Universe (Fiziksel Evren) adlı kitabın girişinde, nitel araştırmayı tanımlamak için astronomiyi kullanır. Astrofizik ise fizikle ilgili bilimleri tanımlamak için kullanılır. Astronomik araştırmaların çoğu aynı zamanda fizikle ilgili konularla da ilgilendiğinden, astrofizik artık sıklıkla astronomi ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Bazı gökbilimciler eğitimli fizikçilerdir. Avrupa’nın önde gelen bilimsel astronomi dergisi Astronomi ve Astrofizik’tir.

Gelişimi Nasıldır?

Astronomi en eski bilimlerden biri olarak kabul ediliyor. Başlangıçları, göksel fenomenler hakkında düşünmekte, yıldızlara tapınmakta ve takvimleri ve zaman belirlemeyi yapmakta yatmaktadır. Binlerce yıl süren bir süreçte astronomi ve ve meteoroloji ayrıldı. Sonra da erken modern dönemde astronomi ve astroloji ayrıldı. Evren hakkındaki bilgimiz için önemli kilometre taşları, yaklaşık 400 yıl önce Kopernik devrimini tamamlayan teleskopun icadıdır. Daha sonra 19. yüzyılda fotoğraf ve spektroskopinin tanıtılmasıydı. 1960’lardan bu yana, gökbilimciler, Dünya’nın atmosferini aşmak ve sınırlamaları olmadan, yani hava türbülansı olmadan ve elektromanyetik spektrumun tüm alanlarında gözlemlemek için insansız ve insanlı uzay uçuşunu kullanabildiler. Ayrıca, ilk kez incelenen nesneleri doğrudan ziyaret etme ve tamamen gözlemsel olanlar dışında ölçümler yapma imkanı vardır. Aynı zamanda, yer tabanlı gözlemler için daha büyük teleskoplar inşa ediliyor.

Bu “Astronomi Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.