12/07/2022

Sera Etkisi Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Sera etkisi nedir? Radyasyon nedir? Küresel ısınma nedir?

Sera Etkisi Nedir?

Sera etkisi, bir atmosferdeki sera gazlarının Dünya’nınki gibi bir gezegenin yüzeyinin sıcaklığı üzerindeki etkisidir. Orada bir sıcaklık artışına neden olur. Atmosfer; güneşten gelen kısa dalgalı radyasyona karşı büyük ölçüde şeffaftır. Ancak sıcak dünya yüzeyinin ve ısınan havanın yaydığı uzun dalgalı kızılötesi radyasyona karşı çok şeffaftır. Sera etkisinde ışık, sisteme neredeyse engellenmeden girer. Ortaya çıkan ısı sistemden çok az çıkar. Dışarıya ısı aktarımı bir bariyer tarafından ne kadar çok engellenirse, iç sıcaklık o kadar yüksek olur. Dışarıya yayılan sıcaklık, ısı kaybı ile dengelenene kadar bu böyle sürer. Diğer taraftan, uzay boşluğunda bir gezegen, aldığı ısıyı ancak termal radyasyon yayarak telafi edebilir. Böylece sıcaklığındaki artışı ayarlayabilir. Su buharı, karbon dioksit ve metan gibi sera gazları, termal radyasyona karşı bir bariyer oluşturur ve bunun bir kısmını yüzeye geri saçar, böylece sera gazı konsantrasyonuna duyarlı bir denge sıcaklığına kadar ısıtılır.

Radyasyon Nedir?

Radyasyon terimi, parçacıkların veya dalgaların yayılmasını ifade eder. İlk durumda, dalga radyasyonunun ikincisinde parçacık radyasyonundan söz edilir. Mevcut bilgilere göre, her radyasyon hem parçacık hem de dalga özelliklerine sahiptir. Radyasyon bir engele çarptığında, ya emilir, ya iletilir, ya da kırılır. Işık ışınlarının parçacıklardan mı yoksa dalgalardan mı oluştuğu konusundaki tarihsel tartışma, kuantum fiziği sayesinde sona ermiştir. Buna göre, bir ışık ışını, kuantum mekaniği çerçevesinde bir olasılık dalgası tarafından nerede bulundukları açıklanan fotonlardan oluşur. Bu olasılık dalgaları birbiriyle etkileşebilir. Louis de Broglie, madde dalgaları teorisinde, her parçacığın bir dalga boyuna atanabileceğini gösterdi. Bu, örneğin bir elektron ışınının neden girişim fenomeni gösterdiğini açıklar.

Küresel Isınma Nedir?

Mevcut küresel ısınma; Dünya’nın yakın atmosferinin ve denizlerinin ortalama sıcaklığındaki artıştır. Halk dilinde ‘iklim değişikliği’ olarak bilinir. Sanayileşmenin başlangıcından bu yana, fosil enerji kaynakları ve sürdürülemez enerji kullanımı yoluyla ortaya çıkan, sera gazı emilimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan insan yapımı bir iklim değişikliğidir. Sera gazı emilimleri troposferde kızılötesi termal radyasyonun tutulmasını arttırır. Bu sera etkisinin artmasını sağlar. Mevcut küresel ısınmada en önemli sera gazları metan, azot oksit ve karbondioksittir. Sanayileşmeden önce 280 ppm olan karbondioksit, bugün bugün 410 ppm’in üzerindedir.

Bu “Sera Etkisi Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazıları için; tıklayınız.