03/08/2022

Sıcaklık Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Sıcaklık nedir? Nasıl ölçülür? Birimleri nedir?

Sıcaklık Nedir?

Bir şeyde ne kadar ısı olduğudur ve bu her gün yaşanır. Sıcaklıklar dondurucu soğuktan boğucu sıcaklığa kadar değişebilir. Sıcaklığı ölçmek ve anlamak, hayatımızdaki birçok şey için önemlidir. Sıcaklık, bir maddenin moleküllerinin kinetik enerjisinin ortalaması alınarak ölçülür. Bu basitçe, moleküllerin katı, sıvı veya gaz içinde ne kadar hızlı hareket ettikleriyle yaratılan enerjidir. Daha fazla ısıya ve daha yüksek sıcaklığa sahip maddeler, daha az ısıya sahip olanlardan daha hızlı hareket eden ve daha yüksek kinetik enerjiye sahip moleküllere sahiptir. Moleküller daha hızlı hareket ettikçe, birbirlerinden uzaklaşırlar. Tıpkı bir kamp ateşinde kızarttığınızda şekerlemelerin büyüyüp dağılması gibi. Moleküller daha hızlı hareket ettikçe ve sıcaklık arttıkça maddeler genişler veya büyür. Sıcaklık, bir termometre kullanılarak sayısal olarak ölçülebilir. Buradaki gibi standart bir termometre, cıva gibi bir sıvıyla dolu bir tüptür.

Nasıl Ölçülür?

Sıcaklık, bir termometre kullanılarak sayısal olarak ölçülebilir. Standart bir termometre, cıva gibi bir sıvıyla dolu bir tüptür. Termometrenin etrafındaki katı, sıvı, veya gazın sıcaklığı arttıkça termometredeki sıvı da ısınır. Termometredeki sıvının sıcaklığı arttıkça sıvı genleşmeye ve tüpte yukarı doğru hareket etmeye başlar. Termometredeki sıvı ne kadar sıcak olursa, o kadar genişler ve boruyu yukarı doğru hareket ettirir. Bir termometredeki sıvının seviyesi, termometrenin dışındaki skala ile karşılaştırılır. Yaygın termometreler genellikle sıcaklığı Fahrenheit veya Santigrat derece cinsinden ölçer. Çoğu zaman ‘derece’ kelimesi yerine ‘°’ sembolü kullanılır. Örneğin 15 °C ‘on beş derece santigrat’ olarak okunur.

Birimleri Nedir?

Isı olarak aktarılan enerji miktarı, etkileşen cisimlerin durumları üzerindeki etkisiyle ölçülebilir. Isı transferi eriyen buz miktarı veya sistemin çevresindeki bir cismin sıcaklığı ile ölçülebilir. Bu tür yöntemlere kalorimetri denir. Transfer edilen ısı miktarını temsil etmek için kullanılan geleneksel sembol Q’dur. Bir enerji miktarı olarak ısı birimi joule’dür (J). Bununla birlikte, mühendislikteki birçok uygulamalı alanda kalori (cal) sıklıkla kullanılmaktadır. Aktarılan ısı oranı için standart birim, saniyede bir joule olarak tanımlanan watt’tır (W). Bir sistem tarafından çevresine salınan ısı, kural olarak negatiftir. (Q < 0). Bir sistem çevresinden ısı emdiğinde pozitiftir (Q > 0).

Suyun Kaynama Noktası

  • Santigrat (celsius): 100 derece
  • Kelvin: 373.15 derece
  • Fahrenheit: 212 derece

Suyun Donma Noktası

  • Santigrat (celsius): 0 derece
  • Kelvin: 273.15 derece
  • Fahrenheit: 32 derece

Bu “Sıcaklık Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.