14/07/2022

Simülasyon Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Simülasyon nedir? Neler incelenir? Türleri nelerdir? Nasıl modellenir?

Simülasyon Nedir?

Simülasyon, fiziksel veya sosyal gerçekliğin belirli unsurlarını, insanların onlarla etkileşime girebileceği ve simüle edilmiş gerçekliğin bir parçası olabileceği şekilde soyutlar. Bir sistem veya sürecin, beklenen ve gerçek davranışının fiziksel veya bilgisayar modeli üzerinde incelendiği bir araştırma türüdür. Simülasyon; bir şeyin gerçekte aynı şekilde gerçekleşmeden gerçekleştiğini görmenin bir yoludur. Bir olayın gerçekleşmesi çok zor veya çok pahalıysa bu yöntem kullanılır. Eğer bir olay tehlikeliyse de simülasyon kullanılır. Gerçekte yapılmadan neler olabileceğini tahmin etmek için bir simülasyon kullanılır. Ayrıca gerçekte ne olduğunu bilmenin imkansız olduğu bir yerde de simülasyon kullanılır. Simülasyon oyunu, öğrencilerin deneyimsel öğrenme yoluyla kavramları, olayları ve olguları edindiği bir eğitim yöntemidir.

Neler İncelenir?

Birçok olayın takip ettiği veya olabileceği karmaşık sistem incelenir. Bu olaylar bilgisayar modelinde incelenir. Sistemde rastgele etkiler oluşabiliyorsa, sözde rastgele sayılar kullanılarak simülasyon haline getirilir. Modelin çalıştırılması sırasında, sistemin çalışması için önemli olan olayların meydana gelmesinin temeli olan istatistikler hazırlanır. Matematiksel modelde, cebirsel denklemler, tablo değerleri gibi işlemler, gerçekte meydana gelen süreçleri tanımlar. Simülasyon yöntemleri temel olarak iki gruba ayrılır: a) parametre değerlerinden büyük ölçüde bağımsız olan analitik prosedürler; b) belirli sayısal değerlere dayalı sayısal yöntemler.

Türleri Nelerdir?

Simülasyonlar, bir bütün olarak sisteme daha fazla ve detaylarına daha az odaklanan gerçekliğin soyutlamaları ve basitleştirmeleridir. Makine-insan ve insan-insan olarak iki farklı tür vardır. Aralarında bir ayrım yapılır. Makine-insan simülasyonunda, simüle edilmiş gerçekliğe makine aracılık eder ve insanlar bu şekilde etkileşime geçer. Örneğin, uçakların veya arabaların çalıştırılması için simülatörlerde, sürüş aktiviteleri uygulamak uygundur. Ancak makine, insanın bilgi edinerek sorunları çözmek için kullanabileceği, tarihsel ve sosyal bir duruma ilişkin temek verilerle beslenir. İnsan-insan simülasyonu durumda ise, bir grup öğrenci veya diğer kişiler, simüle edilmiş gerçekliği somutlaştırır. Ayrıca simülasyon nesnelerinin hem fiziksel, hem de sosyal olabileceğini yansıtır.

Nasıl Modellenir?

Modele ve uygulanan prosedüre bağlı olarak birçok simülasyon çözümü vardır. Model yalnızca orijinal süreçten ölçek olarak farklı olan, ancak başka bir şekilde aynı olan, sinyal taşıyan bir ortam üzerine inşa edilmiş deneysel bir cihaz ya da fiziksel bir model olabilir. Orijinal sinyal taşıyıcılarından farklı, ancak onlarla aynı şekilde davranan bir ortam üzerinde kurulur. Haritalandırma yapılır.

Bu “Sümilasyon Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.