18/06/2022

Veri Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Veri nedir? Nitel araştırma yöntemi nedir? Nicel araştırma yöntemi nedir? Bilimsel bilgi nedir?

Veri Nedir?

Bilginin henüz işlenmemiş, analiz edildiğinde bilgiye dönüşen haline ‘veri’ denir. Bir araştırmada, bir fikir yürütmede yahut benzeri durumlarda sonuca ulaşmak için sahip olmamız gereken ilk bilgidir. En basit tanımıyla ‘bilgi parçacığı’ olarak sıkça karşımıza çıkar. Araştıtılan veya incelenen konu hakkında toplanan bilgi, döküman, ölçüm ve belgeler bütününe veri denir. Veriler nitelik ve nicelik olarak birbirinden ayrılır.

Nitel Araştırma Yöntemi Nedir?

Gözlemsel bir araştırma biçimidir. Nitel araştırma yöntemi gerçekliği kendi oluşturur. Betimleme, yorum, kuram ve hipotez ile son bulur. Nitelik araştırmalar, çokluk ve farklılık anlayışına sahiptir. N’için, nasıl ve ne şekilde sorularına yanıt arıyorsak nitel araştırmaları tercih ederiz. Nitel araştırmalar beşeri bilimler arasında yer alan fenomenoloji, etnografi, gömülü teori gibi disiplinlerden faydalanır. Nitel araştırmalarda, araştırmacının olaylara öznel bir bakış açısı getirmesi beklenir.

Nicel Araştırma Yöntemi Nedir?

Kanıt için kullanılan araştırma yöntemi ‘nicel araştırma’dır. Veri toplama ve istatiksel işlemler ile ilgilidir. Delil için gerekli sayıları elde etmemizi sağlar. Nicel veriler sayısaldır, rasyonel ve nesneldir. Genelleme, tahmin, kuram ve hipotez ile başlar ve yüzeyseldir. Veriler araştırmayı, incelemeyi kanıtlamak için kullanılır. Nicelik öznel değildir, tartışılamaz, eksiği, fazlası yahut aksi iddia edilemez.

Bilimsel Bilgi Nedir?

Bilimci aracılığıyla ulaştığımız bilgi, bilimsel bilgidir. Bilgiyi üreten çevreyle etkileşim içerisinde olan insan bilişidir. Yeterli bir bilim insanı olmak için korkunç zeki olmak gerekmez. Sadece herkeste var olan sağduyu bilimsel bilgiye ulaşmak ve üretmek için yeterlidir. Olağanüstü tasarımlar veya tümdengelimler gerekmez. Düşünsel hayata ve soyut düşüncelere izin vermek de bilimsel bilgiye ulaşmamızı kolaylaştırır.

Bu “Veri Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm etkinliklere, web sitelerine, uygulamalara, yarışmalara, videolara, haberlere ve oyunlara: arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.