algoritma kapak
06/06/2022

Algoritma Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Algoritma nedir? Algoritma öğrenmek önemli midir? Kaç yaş itibariyle algoritma bilinmelidir? Algoritma, sadece teknoloji odaklı mıdır?

“Algoritma” Nedir?

Bir problemi çözmek ve bir amaca ulaşmak doğrultusunda çözüm yolunun aşama aşama planlanmasıdır. Algoritma sadece bilgisayar ve teknoloji alanında değil hayatın her aşamasında kullanılmaktadır.

Mesela matematik sınavına hazırlanmak bizim için bir problem ise ; bu problemi çözmek için yapmamız gerekenleri adım adım planlamalıyız.

Algoritma

İlk adım : Sınav konularını belirle.

İkinci adım: Konulardaki eksiklerini belirle.

Üçüncü adım : Sınav tarihine kaç gün kaldığını hesapla.

Dördüncü adım: Kalan gün ile eksik konular arasında konu paylaşımı yap.

Beşinci adım: Eksik konuları bitirip tüm konularla ilgili soru çözümü yap .

Yukarıdaki örneğimizde de gördüğünüz gibi hayatımızın her alanında algoritmik adımlarla yaşadığımız problemleri çözebilir ya da belirli bir amaca ulaşabiliriz.

Algoritma Ve Akış

Algoritmanın temelinde belirli bir akışta ilerlemek yer almaktadır. Adım adım planlayarak konunun her noktasına hakim olunmalıdır. Yukarıdaki örnek üzerinden devame edecek olursak ‘’ Matematik sınavına hazır mıyım?’’ sorusunun cevabını evet ya da hayır diyerek iki şekilde cevaplamamız mümkündür.

Sorunun cevabı evet ise uygulayacağımız algortimik adımlar daha kısa ve sonuç odaklı olacaktır. Tam tersine vereceğimiz cevap hayır ise uygulayacağımız adımlar daha uzun aşamalı ve her aşamaya odaklı olacaktır.

Algoritma Ve Akış

Algoritmanın Çocuklar İçin Önemi

Küçük yaştan itibaren sorun çözme ve amaç belirleme becerisi gelişen çocuklar gelecekte sorun değil çözüm odaklı bireyle olmaya odaklıdırlar.

Kişinin yaşı kaç olursa olsun hayatı tercihlerle doludur. Mesela beş yaşında bir çocuğun lego oynama isteği bir tercih , boyama yapmak istemesi ise ikinci bir tercihtir. Yapacağı tercihler sonucunda kendi aklında kurguladığı her adım algoritmadır.

Aşamalarla Algoritma

Bu bilinç ile büyüyen çocuklar yetişkin birer birey olduklarında her konuda aşama aşama ilerlemeyi bilecek bu sayede de karşılaştığı tüm sorunlarda mantık çerçevesinde ilerlemiş olacaktır.

Kodlar ve Algoritma

Günümüz teknolojisinin en popüler konularından biri olan kodlamanın temelini algoritma oluşturmaktadır. Öğrenciler küçük yaştan itibaren kodlama dünyasına girebilmek için öncelikle algoritma yapmayı öğrenmelidirler. Çocuk, algoritmanın ne olduğunu öğrendikten sonra kodlamanın dijitalle buluşmasını çok daha hızlı ve rahat bir şekilde kavrayacaktır.

Algoritma ve Kodlar

Bilgisayar olmadan herhangi bir konu üzerinde algoritma yapmaya başlamak çocuğa , adımlama ve aşama yeteneğini sunmaktadır. Algoritmanın temelini oluşturduktan sonra diğer amaç en kısa yoldan sonuca ulaşmak yönünde olacaktır. Ne kadar kısa adımlar ile algoritmik ilerlerlerse bilgisayarda kodlar yazarken de o kadar kısa adımları tercih edeceklerdir.

Algoritmik düşünmeyi erken yaşta öğrenmek; hem dijital hem de sosyal ortamda bize pozitif katkılar sağlayacaktır.

Bu “Algoritma Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm etkinliklere, web sitelerine, uygulamalara, yarışmalara, videolara, haberlere ve oyunlara: arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.