08/06/2022

İşaret Dili Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

İşaret dili nedir? İletişim nedir? Türk işaret dili nedir? Uluslararası işaret dili nedir?

İşaret Dili Nedir?

İşitme yahut konuşma yetisine sahip olmayan bireylerin iletişim kurmasını sağlayan, el hareketleri, jest ve mimikleri bünyesinde barındıran sessiz, sadece görsel olan bir dildir. Anlamın karşı tarafa aktarılabilmesi için görsel kanalın kullanıldığı iletişim aracıdır. Konuşma ve işitme engelli bireylerin kendi aralarında ve engeli olmayan bireylerle iletişime geçmek için oluşturulan görsel ve sessiz bir dildir. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada yaklaşık olarak 466 milyon işitme engelli yaşıyor ve bu sayının yaklaşık olarak 34 milyonunu çocuklar oluşturuyor.

İletişim Nedir?

Net bir şekilde tanımlamak gerekirse, canlılar arasında olan anlaşma bütünüdür. Bütün canlılar arasında olan anlaşma türüne iletişim denir. Canlılar arasında duygu, düşünce, haber gibi konuların akla gelebilecek her türlü yoldan alışverişidir. Sosyal açıdan olmazsa olmazlar arasındadır. Çeşitli yollarla bilgi alışverişi yapılmasıdır. Toplumsal ve sosyal hayatın sürekliliğini sağlar. Canlıların içinde bulunduğu ve geliştiği bir araçtır. Canlıların arasındaki etkileşimdir.

Türk İşaret Dili Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde işitme engelliler tarafından kullanılan bir dildir. Her işaret dilinde olduğu gibi, Türk işaret dilinde de Türkçe gramer yapısından farklı olan, kendine has bir gramer yapısı vardır. Türk işaret dili, beden dilinin en çok kullanıldığı işaret dilidir. Yaklaşık olarak 16. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. İlk işaret dili okulu 1889’da kurulmuştur.

Uluslararası İşaret Dili Nedir?

İşaret dili ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Uluslararası işaret dili ‘Gustano’ olarak isimlendirilmiş yapay bir işaret dilidir. Dünyanın her bir bölgesinde bulunan dilsel ve işitsel engelliler, ortak olarak uluslararası işaret dilini kullanır. Evrensel olarak kullanıldığı için, bireyler nereden gelirlerse gelsinler, rahatlıkla iletişim kurabilirler. İngiltere, İskoçya ve Türk işaret dilleri, çift el kullanılarak uygulanan işaret dilleri arasındadır.

Bu “İşaret Dili Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm etkinliklere, web sitelerine, uygulamalara, yarışmalara, videolara, haberlere ve oyunlara: arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.