08/08/2022

Anlatım Biçimleri Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Anlatım biçimleri nedir? Öyküleyici anlatım nedir? Tartışmacı anlatım nedir? Betimleyici anlatım nedir?

Anlatım Biçimleri Nedir?

Anlatılacak olayın nasıl anlatıldığını belirten edebiyat terimidir. Olayların türüne göre anlatım biçimleri değişiklik gösterir. Farklı anlatım biçimleri kullanılır. Bilimsel bir metindeki anlatım biçimi ile hikayedeki anlatım biçimi farklıdır. Bir düşünceyi anlatmak ve bir olayı anlatmak biçim açısından değişiklik gösterir. Bilimsel makalelerde ciddi bir dil kullanılıyor. Özel bir mektupta daha samimi bir anlatım dili kullanılıyor. Olay anlatırken ise sürükleyici olması gerekir. Anlatım esnasında kimi zaman şiir dili, kimi zaman konuşma dili kullanılmaktadır.

Öyküleyici Anlatım Nedir?

Öykü, roman, masal gibi türlerin temel olay örgüsünü oluşturur. Okuyucuya, yazılanları imgeletmenin amaçlandığı bir anlatım türüdür. Yani amaç, okuyucuların gözünde anlattığını canlandırmaktır. Anlatılmak istenilen bir olay örgüsü içerisinde verilir. Olaylar oluş sırasıyla birbirine bağlanır. Öyküleme, tasarlanan ya da yaşanan bir olayın anlatımıdır. Hikayelerin de anlatımı öyküleyici anlatım biçimindedir. Öykülemede olayın aktarımı, durumların değişmesi ve zaman ön plandadır.

Tartışmacı Anlatım Nedir?

Eleştiri, deneme gibi düşünce yazıları tartışmacı anlatım türüdür. Görüşlerin genel olarak kanıtlanması gerekir. Yazar düşüncelerini belli eder. Karşı çıktığı düşünceyi de belli eder. Düşüncelerinde neyi yanlış veya neyi doğru bulduğunu anlatır. Tartışmacı anlatımda düşünceler kanıtlarla desteklenmektedir. Örnekler, raporlar, uzmanların söylemleri, bilimsel araştırma sonuçları, veriler gibi sayısal veriler vardır. Sohbet veya söyleşi gibi samimi bir dile sahiptir. Devrik cümlelere rastlanabiliyor.

Betimleyici Anlatım Nedir?

Betimlemede önemli olan görselliktir. Görülen nesneler ve varlıklar betimlenmektedir. Canlı ve cansız varlıkları ayrıntı vererek anlatmak betimleyici anlatımdır. Çevrede var olan her şey betimlenebilmektedir. Görmenin dışında diğer duyulara da yer veriliyor. Koklama, tatma, işitme, dokunma gibi duyulardan yarar alınır. Niteleyici sözcükler sıkça kullanılıyor. Betimleyici anlatımda ayrıntılara çok dikkat edilmesi gerekir. Olayları birbirinden ayıran özellikler bolca yer alır. Sözcüklerle resim çizmektir. Her şeyin belirgin özellikleri tanıtılıp göz önünde canlandırılıyor.

Bu “Anlatım Biçimleri Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.