24/06/2022

Coğrafya Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Coğrafya nedir? Coğrafyanın çocuklara faydası nedir? Beşeri nedir? Fiziki nedir?

Coğrafya Nedir?

Dünya’nın fiziksel özelliklerini ve insan faaliyetlerini inceleyen bilim dalı coğrafyadır. Fiziksel ve insan özellikleri de dahil olmak üzere Dünya yüzeyinin incelenmesidir. Dünya yüzeyinin fiziksel ve beşeri özelliklerinin tanımı, dağıtımı ve etkileşimi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Coğrafya toprakları, özelliklerini, sakinlerini ve fenomenlerini inceleyen bir sosyal bilim dalıdır. Coğrafyacılar, insanların çevreleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve zaman içinde onu nasıl değiştirdiklerini araştırırlar. Coğrafyacılar, ayrıca kaynakların Dünya üzerindeki dağılımını ve bunların insanlar tarafından nasıl kullanıldığını da incelerler. Coğrafya kelimesini ilk kullanan kişi Eratosthenes’tir. (MÖ 276 – MÖ 194) Coğrafya sözcüğü, Yunanca yer ve yazmak, betimlemek sözcüklerinden türemiştir. Türkçesi yerçizim sözcüğüdür. Coğrafya, insanlara ve çevrelerine odaklanır, beşeri coğrafya; iklim ve jeoloji gibi doğal olayları inceler, fiziki coğrafya; bölgesel coğrafya; kentsel coğrafya; ve diğer uzmanlık dallarına ayrılarak çeşitlilik gösterir.

Coğrafyanın Çocuklara Faydası Nedir?

Çocukların çevrelerindeki dünyayı anlayabilmeleri için coğrafyayı öğrenmeleri önemlidir. Coğrafya, çocukların farklı kültürleri ve insanların dünyanın farklı yerlerinde nasıl yaşadıklarını öğrenmelerine yardımcı olur. Ayrıca çevresel sorunları ve insan faaliyetlerinin gezegen üzerindeki etkisini anlamalarına yardımcı olur. Coğrafya, çocukların problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Coğrafya, çocuklara dünyayı ve nasıl çalıştığını öğreten bir disiplindir. Onlara farklı kültürleri ve birbirleriyle nasıl etkileşime girdiklerini öğrettiği için eğitimin önemli bir parçasıdır. Coğrafya ayrıca çocuklara çevrelerinin farkında olmayı ve çevreye daha duyarlı olmayı öğretir. Coğrafyanın çocuklar için yararı, onların mekansal farkındalık, analitik akıl yürütme ve iletişim becerileri geliştirmelerine yardımcı olmasıdır. Ayrıca çevrelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur, bu da çevre bilincine sahip yetişkinler olarak büyümelerine yardımcı olur.

Beşeri Coğrafya Nedir?

Beşeri coğrafya, dünyadaki insanları, yerleri ve çevreleri inceleyen bir coğrafya dalıdır. Coğrafyacılar, gezegenimizin manzaralarını, iklimlerini ve kültürlerini şekillendirmek için bu faktörlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamakla ilgileniyorlar. İnsanlar ve doğal çevreleri arasındaki etkileşimler, beşeri coğrafyayı tanımlayan şeydir. Beşeri coğrafya, insanların uzayda nasıl yer kapladığını ve içinde birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamakla ilgilidir. Ayrıca insanların su, toprak, ormanlar, mineraller ve enerji kaynakları gibi doğal kaynakları nasıl kullandıklarını da inceler. İlk beşeri coğrafyacılar, toplumu anlamak için, insanları çevrelerinde incelemenin önemi hakkında yazan Platon gibi filozoflardı.

Fiziki Coğrafya Nedir?

Fiziksel, kütlesi olan ve boşlukta yer kaplayan her şey olarak tanımlanır. Aynı zamanda yerçekimi, manyetizma, elektrik ve ışık gibi şeyleri de içerir. Fiziksel şeyler somuttur ve insanlar tarafından görülebilir veya dokunulabilir. Fiziki coğrafya, dünyanın fiziksel yönleriyle ilgilenen bir jeoloji ve coğrafya dalıdır. Buna dağlar, tepeler, vadiler, ovalar, okyanuslar, göller, nehirler ve akarsular gibi özellikler dahildir. Fiziki coğrafya ayrıca buzullar, çöller ve tundra gibi şeyleri de içerir. Fiziki coğrafya genellikle dört ana bölüme ayrılır: insan-çevre etkileşimleri; insanların çevreleriyle nasıl etkileşime girdiğini inceler, çevresel sistemler; su havzaları gibi çevresel sistemleri inceler, iklim; iklimin çevremizi nasıl etkilediğini inceler, peyzaj; peyzaj süreçlerini inceler. Fiziksel, özellikle manevi dünyanın aksine, maddi dünya anlamına gelen veya onunla ilgili bir sıfattır. Fiziksel kelimesi, “doğal” anlamına gelen Yunanca φυσικός (phusikos) kelimesinden türemiştir.

Bu “Coğrafya Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm etkinliklere, web sitelerine, uygulamalara, yarışmalara, videolara, haberlere ve oyunlara: arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.