01/07/2022

Denizcilik Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Deniz nedir? Denizcilik nedir? Kabotaj nedir? Kabotaj bayramı ne zaman ilan edilmiştir?

Deniz Nedir?

Okyanus ile bağlantısı olan büyük su kütlesine deniz denir. Denizler genellikle tuzlu su içerir ve kaldırma kuvveti yüksektir. Dünya yüzeyinin yaklaşık olarak %70’ini denizler kaplar. 1.338 milyar km³ su hacmi vardır. Bu da yaklaşık olarak dünya üzerindeki su varlığının %96,5’ini oluşturur. Çok fazla tuz içerdiği için içme suyu olarak kullanılamaz. Filtre edilerek içme suyu haline getirilebilir.

Denizcilik Nedir?

Denizcilik, bir kara parçasının deniz tabanında yüksekliğiyle belirlenen sınırları içerisinde, faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bir alandır. Denizin dünyamıza kattığı değerleri yaşamak ve yaşatmaktır. Denizcilik alanları sırasıyla; deniz ulaşımı, deniz sporu, deniz ürünlerini bilinçli şekilde kullanımı, deniz eğitimi, deniz sevgisi, gemi işletmeciliği ve deniz ticaretidir. Denizcilik ilk olarak Güneydoğu Asya’da ortaya çıkmıştır. Daha sonraları Avrupa’da da hızla genişlemiştir. Tüm dünyada büyük bir büyüme kazanmıştır. Deniz ile bağlantısı olan bütün uğraşlara verilen genel isimdir.

Kabotaj Nedir?

Egemen bir devletin, kendi kıyılarında, akarsularında, göllerinde ve karasularında yürüttüğü tüm denizcilik faaliyetlerinin kendi tekelinde olmasıdır. Bir devletin kendi limanlarına her açıdan sağladığı ayrıcalıktır. Ülkelerin kendi ekonomilerine fayda sağlayacağından dolayı böyle bir terim ortaya çıkmıştır. Bu ayrıcalıktan sadece yurttaşlar yararlanabilir.

Kabotaj Bayramı Ne Zaman İlan Edilmiştir?

Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlar yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması eşliğinde 1923 yılında kaldırıldı. 11 Nisan 1926 günü kabotaj yasası kabul edilmiştir. 1 Temmuz 1926 günü yürürlüğe giren 815 sayılı Kabotaj kanunu ile yabancıların Türk denizciliği üzerindeki tahakkümü kaldırılmıştır. Türk denizlerinde, sadece Türk teknelerinin hizmet görmesi bu yasa eşliğinde mecbur hale getirilmiştir. Türk halkı kabotaj kanunu ile denizlerine geri dönebilmenin kapısını araladı. 2007 tarihinde ise kabotaj kelimesine denizcilik de eklenerek bayramın adı ‘kabotaj ve Denizcilik Bayramı’ oldu.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun! Geleceğin denizcileri çocuklarımızın yanındayız.

Bu “Denizcilik Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm etkinliklere, web sitelerine, uygulamalara, yarışmalara, videolara, haberlere ve oyunlara: arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.