23/06/2022

DNA Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

DNA nedir? Açılımı nasıldır? DNA içeriğini öğrenmek neden önemlidir? Çocuklara erken anlatmak önemli midir?

DNA konusunu hep birlikte inceleyelim.

DNA Nedir?

Deoksiribonükleik asidin kısaltması olan DNA , organizmaların genetik kodunu içeren moleküldür . Organizmalara hayvanlar , bitkiler , protistler , arkeler ve bakteriler dahildir .

DNA, organizma içerindeki her hücrede bulunur. Hücrelere hangi proteinleri yapacağını da DNAlar söyler.Bu proteinlerin karşılığı da enzimlerdir. DNA, ebeveynlerden çocuklara miras kalır. Annenin gözünün mavi renkli olması ve çocuğun da mavi göz rengine sahip olması bunun bir örneğidir. Bir insandaki DNA, anne ve babalarından her birinin DNA’sının bir kombinasyonudur.

Virüsler; organizmaları enfekte etmek için DNA veya RNA kullanır. Çoğu DNA virüsünün genom replikasyonu hücrenin çekirdeğinde gerçekleşir. RNA virüsleri genellikle sitoplazmada çoğalır .

DNA Yapısı

DNA çift taraflı bir sarmal merdivene benzer Merdivenin her  basamağı da bir çift nükleoittir. Nükleoit teriminin karşılığı da organik moleküldür.

DNA Sarmalı

DNA Kaç Nükleoitten Oluşur?

  • Timin (T)
  • Adenin (A)
  • Sitozin (C)
  • Guanin (G) olmak üzere 4 adet nükleoitten oluşur.

Sarmaldaki her basamağın bir eşi vardır. ‘A’ yalnızca ‘T’ ile ve ‘C’ yalnızca ‘G’ ile eşleşir.

DNA Hakkında İlginç Bilgiler

  • İnsanları birbirinden ayırt edebilmemizin kaynağı DNA’dır. DNA’lar kişiye özeldir.
  • İnsan genomu; 3 milyar gen toplamı veriye döküldüğünde 3 gigabyte (gb) alan kaplamaktadır.
  • Eğer vücudumuzdaki tüm DNA’lar uç uca eklenirse, Güneş’e tam 600 kez gidip gelinebilir.

Bu “DNA Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm etkinliklere, web sitelerine, uygulamalara, yarışmalara, videolara, haberlere ve oyunlara: arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.