09/08/2022

Doğa Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Doğa nedir? Jeoloji nedir? Okyanus nedir? Göl nedir? Nehir nedir?

Doğa Nedir?

En geniş anlamıyla doğa, doğal, fiziksel dünyaya veya evrene eşittir. Hem fiziksel dünyayı hem de yaşamı ifade eder. Büyüklüğü atom altı seviyeden kozmik seviyeye kadar değişir. Tüm fiziksel evren anlamında doğa kavramı, orijinal anlamın genişletilmesiyle ortaya çıkmıştır. Kökeni Sokrates öncesi filozoflara kadar uzanır. O zamandan beri halk bilincinde giderek daha tutarlı olmuştur. Bu kullanım yöntemi, geçtiğimiz yüzyıllarda daha yeni bilimsel yöntemlerin ortaya çıkmasıyla yayılmıştır. Kelime bugün jeolojik veya biyolojik bir kavramsal sisteme de atıfta bulunabilir. Doğa, hayvanların ve bitkilerin aileleri ve bazı durumlarda cansız şeylerin süreçleri, hava durumu veya jeolojik süreçler ve bunların yapıldığı madde veya enerji gibi belirli oluşumların var olma ve sürekli değişme şekli anlamına gelebilir. Genellikle, vahşi hayvanlar, kayalar, ormanlar, kumsallar ve insanlar tarafından hayatı kolaylaştırmak için değiştirilmeyen çevre gibi doğal çevre veya vahşi yaşam anlamında kullanılır. Örneğin, insan müdahalesini yansıtan insan yapıları ve diğer nesneler, ‘insan doğası’ veya ‘bir bütün olarak doğa’ anlamına dahil edilmedikçe, genellikle doğanın bir parçası olarak kabul edilmez.

Jeoloji Nedir?

Dünya gezegenini oluşturan katı ve sıvı maddelerin incelenmesidir. Jeoloji, aynı zamanda oluştukları, taşındıkları ve değiştirildikleri süreçleri de inceleyen malzemelerin bileşimi, yapısı, fiziksel özellikleri, dinamikleri ve malzeme tarihi bilimidir. Alan, önemli akademik alanlardan biridir ve mineraloji ve jeomühendislik açısından ve geçmiş zamanların iklimlerini öğrenmek açısından önemlidir.

Okyanus Nedir?

Okyanus, kıtalar arasında uzanan ve bir iç deniz, yani geniş bir alana (birkaç on milyonlarca km²), büyük bir ortalama derinliğe (birkaç bin metre) sahip dünya denizi olarak kabul edilemeyen büyük denizlerden biridir. Bir okyanusun bağımsız bir akış sistemi vardır. Dünya yüzeyinin %70,8’ini oluşturur ve 361 milyon km²’lik alan kaplar. Alanının yarısından fazlası 3.000 metreden daha derindir.

Göl Nedir?

Göl, kara ile çevrili durgun sudur. Göllerin çoğu tatlı su içerir. Doğal göller Dünya’nın hemen hemen her yerinde oluşabilme özelliği vardır. Ancak çoğu göl Kuzey Yarımküre’nin daha yüksek enlemlerinde bulunmaktadır.

Nehir Nedir?

Nehir terimi, durgun suyun aksine sürekli hareket halinde olan su birikintilerine denir. Kara kütlelerinin içindeki doğal bir su kütlesini ifade eder. Nehirler bir kaynaktan veya gölden doğar ve başka bir nehre veya göle, denize veya okyanusa akar. Suları yerçekimi etkisi altında yüksek alanlardan alçak alanlara akar. Suyun hareket yönü akış yönüdür. Bir nehir yatağı, su tarafından taşınan tortu (kum, çakıl) ile kaplı zeminde bir sualtı çöküntüsüdür. Su akışı, kesitten bir saniyede geçen su miktarıdır.

Bu “Doğa Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.