10/08/2022

Kimya Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Kimya nedir? Atom nedir? Molekül nedir? İzotop nedir?

Kimya Nedir?

Maddelerdeki niteliksel değişikliklerle ilgilenen bir doğa bilimidir. Ancak modern fizik araştırmaları sonucunda bu tanım sadece madde kavramını genişletirsek yerini tutar. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, sadece cisimsel varlıkları madde olarak ele almaz. Örneğin yerçekimi alanı ve ışığı da ele alır. Bu enerjiyi, E=mc² ilişkisiyle ifade edilen, maddenin görünüş biçimlerinden biri olarak kabul etmemiz gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bugün kimya diğer doğa bilimleriyle yakından ilişkilidir: fizik, biyoloji, matematik, coğrafya. Modern tıp, sonuçları olmadan düşünülemez ve aynı zamanda teknik bilimlerin daha kapsamlı bilgisi için de gereklidir. Kimya, temel, uygulamalı ve deneysel bir bilimdir.

Atom Nedir?

Kimyada, bir atom, en küçük kimyasal element parçacığıdır. Elementin kimyasal özelliklerini korur. Atom çekirdeği ve elektron kabuğundan oluşan küçük, küresel, nötr bir parçacıktır. Kimyasal olarak bileşenlerine ayrılamaz. Bu anlamda atomlar, moleküllerin ve maddenin temel bileşenleridir. Modern doğa bilimleri, maddenin bu tür parçacıklardan oluştuğunu deneysel olarak doğrulamıştır. Atom teorisinin kurucusu Demokritos hala atomları bölünmez olarak kabul ediyordu, ancak bugün biliyoruz ki atomlar isimlerinin aksine atom altı parçacıklardan oluşuyor (atom-bölünemez). Fizikte bunlara temel parçacıklar denir.

Molekül Nedir?

Kimyada moleküller, atomların güçlü bir bağla bağlandığı iki veya daha fazla atomdan oluşan nötr madde parçacıklarıdır. Moleküller, oksijen molekülü (O2) gibi tek bir kimyasal elementin atomlarından oluşabilir veya su molekülü (H2O) gibi birkaç elementin atomlarından oluşabilir. Moleküller birleştiğinde, kendilerini bir kristal kafes halinde düzenleyebilirler. Kinetik gaz teorisinde, molekül terimi genellikle bileşiminden bağımsız olarak herhangi bir gaz parçacığını belirtmek için kullanılır. Bu tanım aynı zamanda soy gaz atomlarını, kimyasal bir bağda değil, sadece bir atomdan oluşmalarına rağmen moleküller olarak kabul eder. Molekül adı Latince mol (kütle, ağırlık, yük) kelimesinden gelir.

İzotop Nedir?

Belirli bir kimyasal elementin atomları arasında, farklı kütle numaralarına sahip farklı atom türleri olabilir. Bu tür atomlara elementin izotopları denir. Başka bir deyişle, çekirdekleri aynı sayıda protondan, farklı sayıda nötrondan oluşan nüklidlere izotop denir. Tabii ki, belirli bir elementin izotopları periyodik tabloda aynı yeri işgal eder (izotop-aynı yer). Sadece kütle numaraları farklıdır. Bir kimyasal elementin izotopu, kimyasal sembolün önündeki üst simgeye yerleştirilen kütle numarası (A) ile tanımlanır. Kimyasal sembol, Z kayıt numarasını açıkça tanımlar.

Bu “Kimya Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.