26/07/2022

Fizik Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Fizik nedir? Metodu Nedir? Deneysel fizik nedir? Teorik fizik nedir?

Fizik Nedir?

Fizik, temel doğal olayları inceleyen bir doğa bilimidir. Niteliksel modeller ve yasalar kullanarak özelliklerini ve davranışlarını açıklamak temel amacıdır. Özellikle madde, enerji ve bunların uzay ve zamandaki etkileşimleri ile ilgilenir. Genel fenomenleri sınıflandırmak, karşılaştırmak, atamak veya daha genel olarak uygulanabilir doğa yasalarından sonuç çıkarmak anlamına gelir. Bu genellikle yeni, uygun terimlerin, bazen de artık doğrudan gözlem için erişilebilir olmayan terimlerin oluşturulmasını gerektirir. Fizik, doğanın “neden” bu şekilde davrandığına dair felsefi anlamda açıklamalar sağlayamaz. Bunun yerine, “nasıl” ile ilgilenir. Örneğin, kalabalıkların neden birbirini çektiğini açıklayamaz. Bu davranış yalnızca farklı modellerle açıklanabilir. Newton bunu cisimler arasında bir çekim olduğunu varsayarak yaptı. Einstein, maddenin uzay-zamanı büktüğünü söyleyerek yerçekimini açıklayan tamamen farklı bir fikre sahipti.

Fiziğin çalışma şekli, deneysel yöntemler ile teorik modellemenin birleşiminden oluşur. Fiziksel teoriler, ilk durumları biliniyorsa sonraki durumlar hakkında tahminlere izin vererek doğal sistemlere uygulanır. Bilgideki ilerlemeler, gözlem veya deney ile teorinin karşılıklı etkileşiminden kaynaklanır. Yeni veya daha gelişmiş bir teori, bilinen sonuçları ilk kez daha iyi açıklayabilir ve ayrıca sonuçları teoriyi doğrulayan veya onunla çelişen yeni deneyleri ve gözlemleri teşvik edebilir. Fizikten elde edilen bulgular ve modeller kimya, jeoloji, biyoloji, tıp ve mühendislikte yoğun olarak kullanılmaktadır.

Metodu Nedir?

Fizikte bilgi edinme, deney ve teorinin iç içe geçmesiyle ilerler. Yani veri toplama ve değerlendirmeden ve aynı zamanda bunları açıklamak için teorik modellerin oluşturulmasından oluşur. Bununla birlikte, 20. yüzyıl boyunca, özellikle bugün profesyonel fiziği şekillendiren uzmanlıklar ortaya çıktı. Buna göre deneysel fizik ve teorik fizik birbirinden kabaca ayırt edilebilir.

Deneysel Fizik Nedir?

Astronomi ve meteoroloji gibi bazı doğa bilimleri, büyük ölçüde çalışma nesnelerinin gözlemleriyle sınırlandırılmak zorundayken, fizikte deney ön plandadır. Deneysel fizik, deneylerin tasarımı, inşası, uygulanması ve değerlendirilmesi yoluyla düzenlilikleri tespit etmeye yöneliktir. Bunları modeller kullanarak tanımlamaya çalışır. Bir yandan fizikte bir çığır açmaya çalışırken, diğer yandan teorik fiziğin yaptığı tahminleri kontrol ediyor. Fiziksel bir deneyin temeli, önceden hazırlanmış bir fiziksel sistemin sonuçlarını not etmektir. Örneğin atılan bir taş, kapalı bir gaz hacmi gibi özellikleri sayısal biçimde ifade etmektir. Bu ifadeler için ölçümler yapılır. Bir nesnenin ya sadece zamandan bağımsız özellikleri ölçülür ya da sistemin zamansal gelişimi incelenir. Bir sürecin seyrinden sonra veya sürekli ara değerler belirlenerek ölçülen bir değişkenin ilk ve son değerleri belirlenir.

Teorik Fizik Nedir?

Teorik fizik, deneysel fiziğin modellerini bilinen temel teorilere kadar matematiksel olarak izler. Eğer bu mümkün değilse, daha sonra deneysel olarak test edilebilecek yeni bir teori için hipotezler geliştirmeye çalışır. Ayrıca zaten bilinen teorilerden deneysel olarak doğrulanabilir tahminler türetir. Bir model geliştirirken gerçeklik varsayımı yapılıyor. Kişi, başlangıçta yalnızca basitleştirilmiş bir resme odaklanır ve onun yönlerini araştırmak ve keşfetmek için kullanır. Model bu koşullar için olgunlaştıktan sonra daha da genelleştiriliyor. Matematik dili, fiziksel bir sistemi teorik olarak tanımlamak için kullanılıyor. Bileşenleri, birbirleriyle denklemlerle ilişkili matematiksel nesnelerle temsil ediliyor. Bilinmeyen değişkenler, bilinen değişkenlerden hesaplanır ve deneysel bir ölçümün sonucu bu şekilde tahmin ediliyor. Bu nicelik odaklı görüş, fiziği felsefeden önemli ölçüde ayırır. Bilinç gibi ölçülemeyen modellerin, fiziğin bir parçası olarak kabul edilmediği anlamına gelir.

Bu “Fizik Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.