27/07/2022

UNESCO Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

UNESCO nedir? Tarihi nasıldır? Dünya mirası nedir?

UNESCO Nedir?

1945 yılında, milletler ve halklar arasında kalıcı bir barış yaratmak için insanlığın “entelektüel ve ahlaki dayanışmasını” teşvik etme ruhuyla kurulmuştur. İngilizcesi ‘United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization’ demektir. Türkçesi ise ‘Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’dür. UNESCO Anayasası da bu hedefler doğrultusunda formüle edilmiştir. Temel ilkelere göre, organizasyonun ana faaliyeti, uluslar arasındaki işbirliğini eğitim, bilim ve kültür yoluyla güçlendirmektir. Dünyanın hiçbir yerinde ırk, cinsiyet, dil veya din ayrımı yapılmaz. Herkese adalete, hukuka ve tüm halkların yararına Birleşmiş Milletler Şartı tarafından tanınan insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duyar Bu nedenle, UNESCO, entelektüel ve etik bir çalıştay, bir referans merkezi, uluslararası etik standartların geliştiricisi ve fikir birliği oluşturma forumu olarak hareket etmek istiyor.

Tarihi Nasıldır?

Ulusların kültürel, eğitimsel ve bilimsel başarılarını özgürce paylaşmaları için atılan ilk adım, 21 Eylül 1921 tarihli bir Milletler Cemiyeti kararına uzanıyor. Bu yeni organizasyon 1922’de kuruldu. Üyeleri arasında Henri Bergson, Albert Einstein, Marie Curie, Robert A. Millikan ve Gonzague de Reynold gibi isimler yer aldı. İlk yıllarında, yıkılan okulların, kütüphanelerin ve müzelerin yeniden inşasına yardımcı oldu. Aynı zamanda, bilgi akışını ve bilimsel bilginin paylaşımını sağlayan entelektüel bir forum işlevi gördü.

Dünya Mirası Nedir?

Dünya Miras Alanları, UNESCO çerçevesinde faaliyet gösteren Dünya Miras Komitesi tarafından Dünya Mirası Programına sunulmuştur. Kültürel veya doğal açıdan benzersiz kabul edilen değerleri içerir. Programın amacı, insanlığın kültürel ve doğal mirasının korunması ve tescil edilmesidir. Program, 16 Kasım 1972’de Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına İlişkin Sözleşme adı altında kurulmuştur. Bugüne kadar 193 ülkenin temsilcisi uluslararası anlaşmayı imzaladı. Sözleşmeyi imzalayan tüm katılımcı devletler, kendi topraklarında bulunan Dünya Mirası alanlarını gelecek nesiller için korumayı ve Dünya Mirası Listesi’ndeki alanların mümkün olduğunca korunmasına katkıda bulunmayı taahhüt eder.

Bu “UNESCO Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.