26/07/2022

Heykel Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Heykel nedir? Heykeltıraş kimdir? Büst nedir? Tarihi nasıldır?

Heykel Nedir?

Yunanca plastik kelimesinden gelir. Güzel sanatların en iyi bilinen, geleneksel dallarından biridir. Ürünleri, heykelleri, katı malzemelerden oluşturulmuş eksiksiz, üç boyutlu, sanat eserleridir. Bir heykel, genellikle bir heykeltıraş tarafından yaratılan ve bir kişiyi, figürü veya hayvanı temsil eden bağımsız bir eserdir. Heykel terimi genellikle gerçek boyutlu temsiller ve büyük figürler için kullanılır. Önemli ölçüde daha küçük figürlere heykelcik veya figürin denir. Çok büyük heykellere anıtsal heykeller veya devasa heykeller denir. Birçok heykel, tarihi bir olayı veya bir kişinin yaşamının çalışmasını anmak için bir anıt olarak dikilir. Bu açıdan heykeller aynı zamanda gücü de simgelemektedir.

Heykeltıraş Kimdir?

Her şeyden önce hemen hemen her zaman, eseri icra eden sanatçının işlemesinin izlerini net bir şekilde görürüz. Takdire şayandır. Başlangıçta zanaatkar denirdi. Bir heykeltıraş, görüntüyü taştan veya çeşitli malzemelerden çıkaran bir zanaatkardır. Krünitz’in 18. yüzyıl ansiklopedisinde bulunan bir kısımda yapılan işin sadece yontma olmadığı yazar. Heykeltıraşı. mermerleri yontan, oyan ve kesen bir sanatçı olarak tanımlar.

Büst Nedir?

Üst vücudun bir kısmı ile başı gösterir. Genel olarak bir kişinin tam veya kabartmalı mermer portresi veya heykelidir. Daha genel olarak omuzdan aşağı doğru eğilmiş bir kişinin temsilidir. Göğüs, karın veya vücudun merkezi sınırlıdır. Babil veya Asur gibi eski medeniyetler heykel bilinmiyor. Mısır Nefertiti’nin bir büstü ile istisna. Yunan sanatında da büstler bilinmektedir. Bununla birlikte çoğu Yunan büstü tam resim çalışmalarının kısmi kopyalarıdır. Büstler de başlangıcından bu yana anma kültürünün bir parçası olmuştur. Çoğu zaman anıt niteliğindedir. Özel takdiri ifade eder. Önemli bir kişinin yaşadığı veya çalıştığı yerlerde durur.

Tarihi Nasıldır?

Resme geçiş yapan kaya çizimleri, kaya ve mağara resimlerinin yanı sıra antik kabartmalara da kült bir rol atfediyorlar. Heykel, Taş Devri kültürünün önemli bir parçasıdır. Paleolitik dönemde çoğu alet çakmaktaşından veya kemikten oyulmuştur. Lityum endüstrisi kesinlikle heykelin temelidir. Yerleşik geleneklerin yanı sıra, sanatsal ihtiyaçlar ve zevkler için yapılan ilk yüksek kaliteli heykeller Nedir Vadisi medeniyetlerinin arasında bulunabilir. (Mezopotamya ve Mısır) Heykelin tarihi, günümüzden 30.000 ila 10.000 yıl öncesinden. Bu dönemden önce herhangi bir heykel bilmiyoruz.

Bu “Heykel Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.