16/08/2022

Matematik Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Matematik nedir? Küme nedir? Denklem nedir? Çokgen nedir?

Matematik Nedir?

Matematik veya aritmetik, kısmen diğer bilimler tarafından incelenen ve kısmen matematiğin “iç” gelişimi sonucunda oluşturulan sistem ve yapıları inceler. Konusu ve yöntemleri bakımından özel bir bilimdir. Bunların soyut, ortaklaşa var olan özellikleri vardır. Geçmişte sayılar ve geometrik şekiller bilimi olarak tanımlanmıştır. Geçen yüzyılın başından itibaren matematik “soyut yapıların incelenmesi” olarak kabul edilmiştir. Biçimsel bir mantıksal yaklaşımla küme teorisi ve çoğunlukla bu incelemeye dayanan matematiksel gösterim sistemini içerir. Matematiği tam olarak tanımlamak zordur ve günümüzde bir tartışma konusudur. Canlı ve kapalı olmayan bir bilimsel problemdir. Matematik, bir felsefe alanı tarafından ele alınmaktadır. Bağımsız bir disiplindir. Matematik olarak sınıflandırılan etkinlikler, yöntemler ve kavramlar birbirine paraleldir. Matematiğin özelliği, öncelikle özel konu seçiminde, araştırma alanları ve yöntemlerinde, yatmaktadır. Matematik kendi kendini inceler. Gerçek modellerle değil ideal modellerle ilgilenir. Ama aynı zamanda, matematikçi mantıklı düşünmeyi bilir.

Küme Nedir?

matematiksel mantıkla birlikte küme kavramını inceleyen matematiğin en temel disiplinidir. Matematikte ikili bir rolü vardır. Bağımsız bir bilim olarak, öncelikle sonsuz sayıda elemanlı (sayısal aritmetik), yani matematiksel kümelerin nicel ilişkileri ile ilgilenir. sonlu (tamsayı) sayılar için kullanılan aritmetik ve cebirsel yasalar sonsuz sayılara nasıl aktarılabilir ve bunlar arasında hangi yeni yasalar hakimdir; ancak bu bağlamda matematiksel mantık ve yapısal teori (ör. topolojik) yöntemlerine benzer araçlar kullanarak sonsuz kümeler teorisinin matematiksel temeline yönelik araştırmalar da yapmaktadır.

Denklem Nedir?

Matematikte bir denklem, eşittir işaretiyle birbirine bağlanan iki ifadedir. İki terime denklemin sol ve sağ tarafları denir. Denklem, cebrin ve aslında tüm matematiğin en önemli kavramlarından biridir. Bilinmeyenlerin önündeki sabit çarpanlara genellikle denklemin katsayıları denir. İfadelerde olduğu gibi, denklemlerin genellikle bilinmeyenler olarak adlandırılan değişkenler veya belirsiz miktarlar içerdiği sonucu çıkar. Denklemler veya eşitsizlikler genellikle iki temel durumda ortaya çıkar. Teorik veya pratik bir problem formüle ederken, problemle ilgili en önemli miktarları tanımlayan değişkenler arasında sayısal ilişkiler keşfedilebilir. Problem, verilerden birinin değerini bulmayı gerektirir. Örneğin, bir duvarı boyamak için ne kadar boyaya ihtiyaç vardır. Bu genellikle matematik uygulama durumudur. Bu durumda, odak denklemleri çözmektir.

Çokgen Nedir?

Temel geometride kapalı bir çizgiden oluşan düz bir geometrik şekildir. Bir çokgen, iki boyutlu bir politoptur. Bir çizim düzleminde en az üç farklı noktanın çizgilerle birleştirilmesiyle bir çokgen elde edilir. Bu, örneğin bir üçgen 3 nokta, 3 çizgi veya bir kare 4 nokta, 4 çizgi gibi köşeleri olan kapalı bir çizgi (çokgen çizgisi) oluşturur. Kapalı alan genellikle bir çokgen olarak da adlandırılıyor. Geometride, sınırlı sayıda bağlantılı düz parça tarafından oluşturulan kapalı bir eğri ile sınırlanan düzlemsel çizgilere çokgen diyoruz. Bu bölümlere kenarlar, kenarların birleştiği noktalara köşeler denir. Kenarların toplamı çokgenin sınırıdır. İç noktaların çokgene ait olduğunu vurgulamak istersek, o zaman çokgen bir plakadan da bahsedebiliriz.

Bu “Matematik Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.