27/07/2022

Mors Alfabesi Nedir? Çocuklar İçim Önemi

ile Arfbot

Mors alfabesi nedir? Uluslararası Mors kodu nedir? İletim hızı nasıldır? Radyotelegraf nedir?

Mors Alfabesi Nedir?

Harflerin, sayıların ve diğer karakterlerin telgrafla iletimi için yaygın bir koddur. Mors kodu olarak da bilinir. Mors kodu, telgrafın mucitlerinden biri olan Samuel Morse’un adını almıştır. Ayrık bir sinyalin açılıp kapatıldığı zamanlama şemasını belirler. Kod, bir ses sinyali, bir radyo sinyali, bir telefon hattı üzerinden alınır. Bir Mors tuşu ile mekanik olarak açık bir şekilde ve değişken bir süre ile görüntülenebiliyor. Bu iletim yöntemine Mors telgrafı denir. Bazen acil durumlarda metalik bağlantılara dokunarak tanımlanan Mors kodu, bu gereksinimi yalnızca kısmen karşılar. Ancak biraz pratikle Mors kodunun karakteristik ritmi nedeniyle anlaşılır. Telgraf teknolojisinin ilk günlerindeki tokmaklardan türetilmiştir. Açıldığında yüksek bir vuruntu sesi ve kapatıldığında biraz daha sessiz bir vuruntu sesi çıkardı. Bu şekilde, hoparlörün icadından önce bile Mors alfabesinin sesi duyulabilir hale getirilebildi.

Uluslararası Mors Kodu Nedir?

1865 yılında Paris’te Uluslararası Telgraf Kongresi tarafından standardize edilmiştir. Bu daha sonra uluslararası Mors kodu oldu. 3 Aralık 2003’te kod kümesine yeni bir sembol olan ‘@’ eklendi. Morse tarafından oluşturulan kod, Hindistan’da 2013’e kadar kullanımdaydı. Telgrafları iletmek için kullanılan en uzun süre budur. Bu kadar uzun süre azalan trafik önemli kayıplara neden olduğu için kullanılmıştır. Denizcilik ve askeri kuruluşlar, yavaşlaması nedeniyle milenyumun başlangıcından önce Mors kodunu kullanmayı bıraktı.

İletim Hızı Nasıldır?

İletim hızı, dakikada iletilen kelime sayısı ile karakterize ediliyor. (WPM = Dakikada Kelime) Her kelimenin gerçek uzunluğu, içerdiği karakterlere bağlıdır. İletim hızı belirlenirken “PARİS” kelimesi uzunluk standardı olarak kabul ediliyor. Bunun ve sonraki kelimenin yönteme göre anahtarlanması 50 temel birim gerektirir. Bu nedenle, 10 WPM’lik bir hız, 10 kelimenin, yani dakikada 50 harfin teslimine karşılık gelir. Metin sade bir dille verilmeyip kodlanmışsa, genellikle 5 karakterlik (harf ve/veya sayı) gruplar oluştururlarsa, bu gruplar kelime olarak kabul ediliyor.

Radyotelegraf Nedir?

1890’larda, Mors kodu, ses iletmek mümkün olmadan önce erken radyo iletişimi için yaygın olarak kullanılmaya başlandı. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, çoğu yüksek hızlı uluslararası iletişim, telgraf hatlarında, denizaltı kablolarında ve radyo devrelerinde Mors kodunu kullandı. Önceki vericiler yavaş ve kıvılcım aralığı iletim sistemi tehlikeli ve kullanımı zor olsa da, bazı erken girişimlerde bulundular. 1910’da ABD Donanması Morse’u bir uçaktan göndermeyi denedi. Bununla birlikte, ilk düzenli havacılık radyotelgrafı, o zamanlar kullanımda olan büyük, ağır radyo ekipmanını barındıracak alana sahip olan hava gemilerindeydi. Aynı yıl Amerika zeplinindeki bir radyo, mürettebatının kurtarılmasını koordine etmede etkili oldu.

Bu “Mors Alfabesi Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.