23/07/2022

Sosyoloji Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Sosyoloji nedir? Nasıl tanımlanır? Temel kavramları nelerdir? Kurucuları kimlerdir?

Sosyoloji Nedir?

Toplumsal yaşamın, bireylerin, grupların, kurumların bileşenidir. Aile, okul gibi kurumların işleyişini, kurallarını ve süreçlerini inceleyen teorik ve pratik bir bilimdir. Sosyologlar, insanlar tarafından oluşturulan sosyal, ekonomik kurumlar, organizasyonlar ve gruplar içindeki sosyal davranışları inceler. Oluşumlarını ve yayılmasını izler ve grup etkinliklerinin bireysel katılımcılar üzerindeki etkisini analiz ederler. Sosyologlar, bir grubun özelliklerini, bireylerin birbirleri ve grupları üzerindeki etkisini inceler. Bireysel özelliklerin rolünü inceler. Sosyolojinin konu alanları, aile, eğitim, ikamet yeri, sağlık gibi sosyal meselelerdir.

Nasıl Tanımlanır?

Sosyoloji, sosyal süreçleri, sosyal hareketlilik, iletişim teorisi, sosyal psikoloji, demografi ve sosyal istatistiklerin bilgi ve araçlarıyla inceler. Sosyolojik araştırmalar, sokaktaki anonim insanlar arasındaki ilişkilerin analizinden, küresel sosyal süreçlerin çalışmasına kadar uzanır. Ağ analizi veya çevre sosyolojisi gibi yeni alanları sürekli genişlemektedir. Sosyolojik araştırmaların sonuçları aynı zamanda eğitimciler, planlamacılar, hukukçular, yetkililer, geliştiriciler, ekonomistler ve sosyal sorunları çözmekle ilgilenen diğer profesyoneller tarafından da kullanılmaktadır.

Temel Kavramları Nelerdir?

Bireyler arasındaki ilişkilerin toplamını ifade eder. Burada kastedilen ilişki yalnızca sayısal değil, sosyal ilişkidir. Toplumun en genel kavramıdır. İnsanların bir arada yaşamasıyla ilgili en kapsamlı sistemdir. Sosyolojide, bir toplumun özel özellikleri üzerine araştırma yoktur. Sosyolojide aile, hukuk veya eğitim gibi kurumlar toplumun alt kategorileri olarak anlaşılmaktadır. Kurumlar ve toplum arasındaki ayrım sosyolojinin başlangıcını oluşturur. Toplumsallık terimi, sosyolojinin araştırma nesnesidir. Kavramsal olarak temel birimleri hedefleyen ‘sosyal teori’ ile birimlerin tamamını hesaba katar. Tarihsel olarak somut toplumun çağdaş bir teşhisini de içeren sosyal teori arasında daha keskin bir ayrım yapılır.

Kurucuları Kimlerdir?

Sosyoloji 19. yüzyılın sonunda bağımsız bir bilim olarak kabul edildi. Bu süre zarfında felsefe, ekonomi, siyaset bilimi ve etnolojiden bireysel bir bilim olarak koptu. Kökeni tarihi, 19. yüzyılda Avrupa’da sivil toplumun gelişimi ve ilerici sanayileşme ile yakından bağlantılıdır. Sosyolojinin öncüleri tarih ve ekonomi biliminde görülebilir. Henri de Saint-Simon, Karl Marx ve Herbert Spencer gibi 19. yüzyılın başları ve ortalarının düşünürleri klasik sosyologlar olarak kabul ediliyor.

Bu “Sosyoloji Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.