01/08/2022

Yapay Zeka İlkeleri Nedir? Çocuklar İçin Önemi

ile Arfbot

Ölçülülük nedir? Emniyet ve güvenlik nedir? Tarafsızlık nedir? Mahremiyet nedir? Şeffaflık ve açıklanabilirlik nedir? Sorumluluk ve hesap verebilirlik nedir? Veri egemenliği nedir? Çok paydaşlı yönetişim nedir?

Ölçülülük Nedir?

Kullanılacak yapay zeka teknikleri, meşru amaçlara uygun ve yapay zeka değerlerinin ihlaline müsaade etmeyecek şekilde belirlenmelidir.

Emniyet ve Güvenlik Nedir?

İnsanın, çevresinin ve biyolojik eksosistemin emniyetinin ve güvenliğini sağlamak için yapay zeka sistemlerinin yaşam döngüleri boyunca istenmeyen durumlardan kaçınılmalıdır.

Tarafsızlık Nedir?

Yapay zeka sistemleri tüm paydaşlara eşit ve adil hizmet sunacak şekilde tasarlanmalıdır.

Mahremiyet Nedir?

Mahremiyet hem kişisel hem de toplumsal düzeyde, yapay zeka sistemlerinin yaşam döngüsü boyunca saygı görmeli ve korumalıdır.

Şeffaflık ve Açıklanabilirlik Nedir?

Yapay zeka sistemlerinin yaşam döngüsünde yer alan taraflar, yapay zeka sistemlerinin düzgün işleyişinden ve yapay zeka ilkelerinin uygulanmasından sorumludur.

Veri Egemenliği Nedir?

Verinin kullanımında uluslararası kurallara uyulmalı ve tarafların egemenlik haklarına saygı gösterilmelidir

Çok Paydaşlı Yönetim Nedir?

Yapay zeka sistemlerinin yaşam döngüsü boyunca farklı paydaşların katılımı. Yapay zekanın faydalarının topluma aktarılması, yapay zekanın teknolojik ilerlemeye ve kalkınmaya katkı sağlayabilmesi gereklidir.

Bu “Yapay Zeka İlkeleri Nedir? Çocuklar İçin Önemi” gibi çocuklar ve ebeveynler için eğlenceli ve yararlı diğer tüm içeriklere arfbot.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir.

Diğer blog yazılarımız için; tıklayınız.

Kaynak: Dijital Dönüşüm Ofisi